Ci najlepsi sportowcy i studenci

Najnowsze Piła Sport Wydarzenia

PIŁA. Na tablicy przed bramą główną PUSS przy ulicy Podchorążych,  możemy zobaczyć zdjęcia czworga wybitnych lekkoatletów Gwdy w gronie najlepszych studentów – sportowców 20-lecia Państwowej Uczelni Stanisława Staszica, w przeszłości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile.

Od lewej u góry: Karol Grzegorczyk, Dominika Miszczak, aktualnie Werhun, Szymon Krawczyk, pierwsza po prawej na dole: Magdalena Bachmatiuk. Wszyscy to wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski, reprezentanci Polski, medaliści imprez światowych i europejskich.

PLKS Gwda/(Red.)