ĆWICZENIA MIĘDZYPOWIATOWE Z LEŚNIKAMI

Chodzież Interwencje Na sygnale Wydarzenia
Na terenie Nadleśnictwa Podanin – Leśnictwa Karczewnik odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe na obszarach leśnych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz służ leśnych, na wypadek gaszenia pożaru.
W manewrach wzięły udział siły i środki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży (w tym JRG Chodzież), Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie (w tym JRG Czarnków i JRG Trzcianka), jednostki OSP z terenu
powiatu chodzieskiego i powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego oraz leśnicy z Nadleśnictwa Podanin i Nadleśnictwa Sarbia.
W trakcie ćwiczeń założono m.in. sprawdzenie gotowości bojowej podmiotów biorących udział w ćwiczeniach, sprawdzenie organizacji łączności na poziomie taktycznym, organizacja budowy magistrali z punktu czerpania wody nr 12 w Leśnictwie Karczewnik, sprawdzenie zgodności prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych z zasadami BHP, współpracę ze służbami leśnymi w zakresie oznaczenia dróg dojazdowych do pożaru oraz do punktów czerpania wody na terenach leśnych.
W manewrach uczestniczyło 20 samochodów gaśniczych, 3 specjalne, 4 przyczepy wężowe lub z pompami dużej wydajności z następujących jednostek: JRG PSP w Chodzieży, JRG PSP w Czarnkowie, JRG PSP w Trzciance, OSP KSRG Budzyń, OSP KSRG Margonin, OSP KSRG Szamocin, OSP KSRG Wyszyny, OSP KSRG Milcz, OSP KSRG Stróżewo, OSP KSRG Lipa Nowy Dwór, OSP KSRG Drawsko, OSP KSRG Krzyż Wlkp., OSP KSRG Wieleń, OSP KSRG Lubasz, OSP KSRG Sarbka – Sarbia, OSP KSRG Biała, OSP Chodzież, Dziewoklucz, OSP Laskowo, OSP Nowe Brzeźno, OSP Młynków oraz służby leśne.
Ćwiczeniom przyglądała się kadra kierownicza i dowódcza KP PSP w Chodzieży pod kierownictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Adama Grunwalda, kadra kierownicza i dowódcza KP PSP w Czarnkowie oraz przedstawiciele
Nadleśnictw: Nadleśnictwa Podanin i Nadleśnictwa Sarbia.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży składa życzliwe podziękowania dla wszystkich strażaków zarówno druhów jak i zawodowców z powiatu chodzieskiego i czarnkowsko – trzcianeckiego oraz dla przyjaciół leśników za współpracę,
udział i organizację manewrów leśnych.

 

  • Opracowanie: bryg. Leszek Naranowicz (KP PSP Chodzież).
  • Zdjęcia: mł. kpt. Bartłomiej Braszak (KP PSP Chodzież).