Ćwiczenia z taktyki zwalczania pożarów oraz ratownictwa wysokościowego

Chodzież Interwencje Na sygnale Najnowsze Wydarzenia
CHODZIEŻ. W pierwszych dniach września zmiany służbowe JRG przeprowadziły cykl szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, w szczególności z zakresu technicznego i wysokościowego oraz z taktyki zwalczania pożarów.
Pierwsza zmiana służbowa z JRG PSP Chodzież przeprowadziła ćwiczenia zgodnie z rocznym harmonogramem zajęć dydaktycznych. Tematem ćwiczeń było ratownictwo techniczne. Ratownicy przećwiczyli 3 różne scenariusze z zakresu technik uwalniania osób poszkodowanych z uszkodzonych pojazdów. Strażacy – za pośrednictwem naszej redakcji – dziękują firmą za pomoc w organizacji ćwiczeń.
Zmiana służbowa nr 3 JRG PSP Chodzież przeprowadziła zgodnie z harmonogramem ćwiczenia z taktyki zwalczania pożarów oraz ratownictwa wysokościowego. Tematem przewodnim było budowanie pionowych linii wężowych przy
pomocy drabin, elewacji budynków oraz drabin mechanicznych. Dodatkowo zrealizowano temat zabezpieczenia ratowników pracujących na wysokości oraz zagadnienia z bezpieczeństwa i higieny służby.
Opracowanie i zdjęcia
Opracowanie i zdjęcia – st. kpt. Nowak Maciej (KP PSP Chodzież).
mł. kpt. Braszak Bartłomiej
(KP PSP Chodzież).