Czas na podsumowanie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju

Edukacja Najnowsze Piła Wydarzenia

Temat zrównoważonego rozwoju jest nam niezwykle bliski, tym bardziej cieszą nas inicjatywy mieszkańców i instytucji, które włączają się w propagowanie idei, które streszcza pierwsze zdanie raportu WCED z 1987 r.:

„Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”.

Pomysłodawczynią i organizatorką tegorocznej akcji była pani Edyta Piekarska – doradca metodyczny CDN w Pile, która swoim pomysłem „zaraziła” wiele pilskich instytucji. I tak, dzięki współpracy z Dyrektorem Regionalnego Centrum Kultury w Pile, w dniu 21 września uczniowie pilskich szkół podstawowych wzięli udział w projekcji filmu ANIMAL. Młodzieżmiała możliwość spojrzenia na świat z perspektywy dwójki nastoletnich aktywistów, którzypodróżują po świecie, aby lepiej poznać i zrozumieć przyczyny globalnych zagrożeń.

22 września odbył się happening dzieci i młodzieży z pilskich przedszkoli oraz szkół pod hasłem: „Dzieci i młodzież edukują EKOlogicznie”. Spotkanie z uczestnikami rozpoczęło się na Placu Stanisława Staszica w Pile, gdzie przybyli przedstawiciele pilskich przedszkoli i szkół podstawowych. Następnie uczestnicy z transparentami i ekohasłami przemaszerowali w kierunku Pilskiej Wyspy. Nad bezpieczeństwem podczas przemarszu uczestników happeningu z Placu Stanisława Staszica w Pile przez Bulwary wzdłuż rzeki Gwdy, aż na teren Parku na Wyspie w Pile, czuwali funkcjonariusze Straży Miejskiej w Pile.

Wydarzenie zostało zrealizowane przy wsparciu Urzędu Miasta Piły, Zarządu Dróg i Zieleni w Pile oraz lokalnych podmiotów, dla których zrównoważony rozwój i ekopodejście do życia są ważne. Jako wystawcy podczas happeningu pomysłodawców wsparli: Bank Żywności w Pile, Biblioteka Pedagogiczna w Pile, Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, Fundacja Pszczoła, Przedsiębiorstwo Altvater w Pile, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile przedstawiciel Nadleśnictwo Zdrojowa Góra, Warsztatownia Piła, Zakład Aktywności Zawodowej w Pile, Związek Międzygminny PRGOK w Pile. W każdym ze stoisk można było pozyskać szereg ciekawych informacji, jak również sprawdzić swoją wiedzę w praktyce, biorąc udział w przygotowanych grach i zabawach. Wśród wystawców pojawili się również pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Pile, prezentujący szeroki wybór książek, gier planszowych i strategicznych oraz propozycje Teatrzyków Kamishibai z wiązanych z ekologią.

Inicjatywa została również wsparta rzeczowo (książki i gadżety) przez Pilski Bank Żywności, Spółkę Gwda oraz Fundację ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom.

Dzieci i młodzież w pełni wywiązali się z postawionego przed nimi zadania. Młodzi ekoedukatorzy przygotowali wspaniałe transparenty i koszulki, z których płynęły liczne informacje na temat zagrożeń dla naszej planety w kontekście przyszłości.

Przygotowane przez uczestników ulotki również okazały się cennym źródłem informacji i podpowiedzi dotyczących naszych nawyków lub propozycji ich zmian. Zaproponowane przedsięwzięcie cieszyło się zainteresowaniem lokalnej społeczności. Mieszkańcy ocenili, że takie imprezy są bardzo potrzebne, gdyż są świetną sposobnością do rozmów o przyszłości następnych pokoleń i naszej planety.

Jest nam niezmiernie miło, iż akcja edukacyjno-społeczna zaproponowana przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, została oceniona pozytywnie i objęta Patronatem Prezydenta Miasta Piły Pana Piotra Głowskiego. Jesteśmy pełni nadziei, że w przyszłości uda nam się jeszcze realizować podobne przedsięwzięcie.

info: Edyta Piekarska,
doradca metodyczny CDN w Pile

https://www.pila.pl/aktualnosci/czas-na-podsumowanie-europejskiego-tygodnia-zrownowazonego-rozwoju.html