Wejście w PRZESTRZEŃ

Kultura Najnowsze Piła Wydarzenia
Zapraszamy na wystawę prac Katarzyny Zbierskiej – Michalak do Galerii BWA PP. Wernisaż – 10 listopada (czwartek) o godz. 19.00.
Artystka tak mówi o tej ekspozycji:
– Wystawa “wejście w PRZESTRZEŃ” jest kontynuacją wystawy “PRZESTRZEŃ” prezentowanej przeze mnie w galerii Biblio Art w Łodzi w 2021 r. Powiększona o nowe obrazy, jest dalszym zgłębianiem tematu i autorskiej techniki.
W swoich pracach podejmuję próbę przedstawienia szeroko pojętej przestrzeni, która nas otacza. Tej zewnętrznej i wewnętrznej, widzialnej i niewidzialnej. Inspiracji szukam zarówno w przestrzeni bliskiej – w plenerze czy pejzażu miejskim jak i w tej dalszej np. w bezkresie kosmosu.
Dotykam obszarów, które odbieramy różnymi zmysłami, nie tylko wzroku, ale też dotyku i słuchu. Podejmuję
próbę zobrazowania również tych, które dotyczą naszej przestrzeni wewnętrznej, sfery duchowej i uczuciowej.
Moje przedstawienia to subiektywne widzenie i wyobrażenie tego, co dla mnie doskonałe, piękne i fascynujące.
Opowiadam o przestrzeni w sposób uproszczony w języku abstrakcji geometrycznej. Obrazy bardzo często
tworzę cyklami. Niektórym towarzyszą miniatury stanowiące punkt wyjścia do dużych form, bądź ich dopełnienie.
Niech “wejście w PRZESTRZEŃ” nie będzie obojętne, ale pobudzi emocje i doznania.
Maria Kępińska, krytyk sztuki: Katarzyna Zbierska- Michalak w swojej twórczości odwołuje się do tradycji
(już tradycji) sztuki abstrakcyjnej. Jej twórczość jest ściśle związana z tradycją sztuki niefiguratywnej nauczanej
w ASP im W. Strzemińskiego.
(…) Katarzyna Zbierska-Michalak stawia pytania o granice malarstwa, czy jej prace to kompozycje czy obrazy, o
zakres precyzowanie definicji nazwy obraz, czym jest? O znaczenie obrazu jako zapisu rzeczywistości przestrzeni oraz rozumienia przestrzeni symboliczne, intelektualne. O możliwości odczytywania obrazu
abstrakcyjnego poprzez jego związki z tradycją sztuki niefiguratywnej.
Katarzyna Zbierska-Michalak to absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im W. Strzemińskiego w Łodzi.
Dyplom z malarstwa i dekoracyjnej tkaniny żakardowej uzyskała w 1996r. Tworzy w dziedzinie malarstwa,
kompozycji oraz tkaniny artystycznej. W swoich pracach stosuje współczesne tworzywa i materiały.
Wykorzystuje również włókno -tradycyjne medium, nierozerwalnie związane z historią miejsca w którym żyje i
tworzy. Synteza i dążenie do prostoty formy jest cechą charakterystyczną twórczości. W obrazie nacisk
położony jest na klucz kompozycyjny i kontrast. Poprzez łączenie różnych mediów, poszukuje własnych technik
i środków wyrazu. Ciągłe poszukiwania i eksperymenty są znamienne dla tej twórczości.
Członek Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Łódzkiego od 2007r. Pracuje społecznie na rzecz
stowarzyszenia w latach 2018-22 jako delegat zjazdu walnego, a od 2019 w zarządzie pełni funkcję wiceprezes.
Współtworzy grupę twórczą PLUSMINUS, z którą wystawia na terenie kraju. Uczestniczka wielu wystaw,
plenerów, działań twórczych i aukcji charytatywnych. Organizatorka wystaw, laureatka dwóch wyróżnień za
obrazy i nagrody w dziedzinie tkaniny. Zawodowo zajmuje się identyfikacją wizualną, edukacją oraz
projektowaniem i tworzeniem unikatowych tekstyliów.
Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych i muzealnych.
Szczegółowe informacje dotyczące twórczości i wystaw znajdują się na stronie internetowej:
www.katarzynazbierskamichalak.wordpress.com
Edyta Kin
specjalista ds. promocji i wydawnictw
Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile