Czy warto inwestować? – cykl spotkań dla wielkopolskich przedsiębiorców

Najnowsze Piła Polityka Regiony Wydarzenia
Kontynuujemy cykl spotkań kierowanych do wielkopolskich przedsiębiorców – „Czy warto inwestować?”.
Po raz pierwszy instytucje z grupy PFR oraz Polska Strefa Inwestycji Wielkopolska łączą siły aby przekazać przedsiębiorcom kompleksową wiedzę dotyczącą wsparcia oferowanego w naszym regionie. Spotkanie odbyło się przy udziale Ministra Grzegorza Piechowiaka Sekretarza
S tanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Pełnomocnika rządu ds. inwestycji zagranicznych.
Polska Strefa Inwestycji Wielkopolska wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencją Rozwoju Przemysłu organizuje cykl spotkań dla przedsiębiorców z Wielkopolski pod nazwą „Czy warto inwestować?”. 6 marca spotkanie odbyło się w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile, a jego partnerem była Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski.
Spotkanie otworzył Minister Grzegorz Piechowiak Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
Zgodnie z rozporządzeniem MRiT, teren Północnej Wielkopolski objęty jest preferencyjnymi warunkami. Oznacza to, że przedsiębiorca tu działający, ma możliwość rozliczenia nowej inwestycji w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej już od wartości 100 tys. zł. Te działania procentują. Z ulgi podatkowej w ramach PSI na terenie Północnej Wielkopolski korzysta już 7 prężnie ro zwijających się firm strefowych – powiedział Minister Grzegorz Piechowiak.
Podczas wydarzenia Odznaką Honorową za „ Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej” została uhonorowana firma Polster Sp. z o.o. sp.k., natomiast laureatami Odznaki Honorowej „ Za zasługi dla Budownictwa” zostało trzech przedsiębiorców z regionu: Jerzy
Cerba, Janusz Kiciński i Lech Wojtasik.
Polska Strefa Inwestycji Wielkopolska została powołana przez Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, jedną z najszybciej rozwijających się polskich specjalnych stref ekonomicznych, zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i terytorialnym.
PSI umożliwia przedsiębiorstwom realizującym nowe inwestycje na te renie Wielkopolski uzyskanie
zwolnienia z podatku dochodowego, w wysokości do 45% wartości planowanej inwestycji.
Wielkopolska przyciąga inwestorów atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi, doskonałym położeniem geograficznym, a także bardzo dobrą siecią komunikacyjną i profesjonalnymi zasobami ludzkimi.
Wspieramy rozwój Wielkopolski, poprzez promocję korzyści płynących z rozliczenia inwestycji w ramach PSI. Nasze główne zadanie to ich dobra promocja wśród potencjalnych inwestorów, tak by zwiększyć liczbę firm strefowych w regionie.
Dodatkowo na uwagę zasługują preferencyjne i efektywne narzędzia wsparcia dedykowane dla przedsiębiorców bezpośrednio w mieście Piła i jego okolicach – powiedziała Magdalena Hilszer, Wiceprezes Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
O tym, że warto inwestować w ciągły rozwój przedsiębiorstwa, można było dowiedzieć się także z oferty Banku Gospodarstwa Krajowego.
T o polski bank rozwoju, instytucja, która wspiera zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy całego kraju . Zapewnienie
kompleksowej oferty finansującej potrzeby rozwojowe i płynnościowe przedsiębiorstw to kluczowy cel oferty banku i jego dostępnych model i biznesowych. Wsłuchujemy się w potrzeby naszych inwestorów, dlatego mamy różne rozwiązania dla firm. Gwarancje BGK wspierają zrównoważony rozwój w czasie koniunktury, ale przede wszystkim, dają gwarancje w zmieniającej się sytuacji społeczno – gospodarczej –

powiedział Krzysztof Antczak, Dyrektor Regionu Wielkopolskiego Banku Gospodarstwa Krajowego.
O rozwój gospodarczy w Polsce od ponad 30 lat dba również Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., która ze swoją ofertą wychodzi poza schemat finansowania korporacyjnego.
Wprowadziliśmy do oferty Pożyczkę z Gwarancją KUKE z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności jak i planowanych inwestycji. Dodatkowo klienci mogą skorzystać z nowej propozycji jaką jest Pożyczka inwestycyjna z Bonusem dla zielonych inwestycji i zielonych przedsiębiorców. Jest to wsparcie inwestycji mających pozytywny wpływ na środowisko, ochronę i przywracanie bioróżnorodności oraz przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym – powiedział Andrzej Rosiek, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Poznaniu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma wiele do zaoferowania mikro -małym i średnim przedsiębiorcom. –Trwa pierwszy nabór, jaki ogłosiliśmy w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021 – 2027. Program Ścieżka SMART ma na celu wsparcie działań badawczo – rozwojowych i wdrożenia innowacji – ale nie tylko. Zapraszamy też do korzystania z naborów ogłoszonych jeszcze w pop rzedniej perspektywie, które są ciekawą propozycją dla firm szukających przewag konkurencyjnych, a czasem też sposobu na przełamanie impasu.
Ofertą dla tych drugich jest zwłaszcza nasz projekt „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” – gdzie decyduje kolejność zgłoszeń i nie jest wymagany wkład własny – mówił Maciej Fliger,
Dyrektor Biura Regionalnego PARP w Poznaniu.
Cykl warsztatów z wielkopolskimi przedsiębiorcami – „Czy warto inwestować?”, potrwa do czerwca tego roku. Instytucje, które połączyły siły, szacują, że do tego czasu zapoznają ze swoją ofertą i nowymi możliwościami ponad trzystu inwestorów z regionu. Jeśli wspólne konferencje spotkają się z dużym zainteresowaniem, cykl zostanie wznowiony.
PSI Wielkopolska