Tu jest Piła – Tu jest przyszłość!

Najnowsze Piła Polityka Regiony Wydarzenia

„Tu jest Piła! Tu jest Powiat Pilski! Tu jest nasza przeszłość!!!” – tymi słowy senator Adam Szejnfeld, szef Okręgu Pilskiego Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczący PO w Wielkopolsce, rozpoczął konferencję prasową zapowiadającą przyjazd do Poznania i do Wielkopolski przewodniczącego PO Donalda Tuska oraz do Wielkopolski Północnej prof. Tomasza Grodzkiego, marszałka Senatu RP. W konferencji poza senatorem Szejnfeldem udział wzięli: wicemarszałek Jacek Bogusławski, przewodniczący struktur PO w Powiecie Pilskim, prezydent Piotr Głowski, przewodniczący Koła PO w Pile oraz radna, pani Małgorzata Karwacka, wiceprzewodnicząca struktur Platformy Obywatelskiej w Powiecie Pilskim.

Zapewnienie dostępu do własnego mieszkania, ochrona zdrowia, energetyka, klimat, OZE gospodarka i przedsiębiorczości, rolnictwo, inflacja i drożyzna, zabezpieczenie społeczne na starość, bezpieczeństwo narodowe… to tylko niektóre tematy, które trapią dzisiaj obywateli w Polsce. Za tydzień, 10 marca, spotkamy się z naszymi mieszkańcami nie tylko tu w Pile, ale także w powiecie pilskim, na wsi. Tam będziemy rozmawiali o tych sprawach, ale i o niezwykle ważnym obecnie problemie, mianowicie o wykluczeniu komunikacyjnymzapowiedział na zwołanej w Pile w dniu 3 marca br., konferencji prasowej, senator Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej w Wielkopolsce.

Na wsi będziemy rozmawiali, w jaki sposób pokonać problemy komunikacyjne, które dzisiaj doskwierają mieszkańcom nie tylko Nowej Wsi, gdzie planujemy spotkanie, ale i w innych wsiach oraz w małych miasteczkach i pozostałych powiatach. Wykluczenie komunikacyjne dzisiaj, to zarazem też wykluczenie edukacyjne, pracownicze, kulturalne i społeczne – mówił prezydent Głowski.

Cykl spotkań za tydzień będzie wyjątkową okazją, by porozmawiać na wiele najważniejszych spraw trapiących teraz Polskę i Polaków. Kilka dni temu, aby zagwarantować zwycięstwo sił demokratycznych w polskim Senacie, zawarliśmy pomiędzy partiami opozycyjnymi „Pakt Senacki”. I o tym będziemy mogli porozmawiać, choć ważniejsze uważam, że będą zapewne takie kwestie, jak inflacja, koszty życia, ceny energii i ogrzewania, środowisko, klimat, rozwój przedsiębiorczości, rolnictwo, czy potrzeby mieszkaniowe…, ale także rozgrabianie i rujnowanie Polski przez obecna władzę!  – uważa senator Szejnfeld.

Marszałek Jacek Bogusławki poinformował, że spotykać się będziemy wraz z politykami Kolacji Obywatelskiej nie tylko w Pile i powiecie pilskim, ale w całej Wielkopolsce, także i w naszej jej części, czyli na północy. Poza Piłą spodziewamy się w powiatach Wielkopolski Północnej takich gości, m.in. jak:

Powiat Chodzieski – posłanka Agnieszka Pomaska, wiceprzewodnicząca Komisji ds. Unii Europejskiej  oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, senator Stanisław Lamczyk, dr nauk humanistycznych,  członek  Komisji Infrastruktury oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju Senatu oraz poseł Robert Tyszkiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych.

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – poseł Maciej Lasek, członek Komisji Infrastruktury, posłanka Elżbieta Gapińska, członkini Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, Łączności z Polakami za Granicą, a także Komisji Ustawodawczej, posłanka Krystyna Skibińska wiceprzewodnicząca klubu KO RP, członkini Komisji Infrastruktury oraz Finansów Publicznych.

Powiat Wągrowiecki – poseł Jerzy Borowczak, działacz dawnej opozycji, członek Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, posłanka Magdalena Łośko, członkini Komisji Polityki Senioralnej, a także Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, oraz poseł Jarosław Leszek Wałęsa, członek Komisji ds. Unii Europejskiej.

Powiat Złotowski – posłanka  Henryka Krzywonos-Strycharska, członki Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, działaczka opozycji w okresie PRL, posłanka Elżbieta Gelert, członkini Komisji Zdrowia, poseł Kazimierz Plocke, były sekretarz stanu w ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju wsi, członek Komisji Obrony Narodowej oraz senator Sławomir Rybicki, przewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Senatu.

Oczywiście obecni będą także nasi parlamentarzyści, czyli senator Adam Szejnfeld, posłanka Maria Małgorzata Janyska i poseł Jakub Rutnicki.

Na temat spotkań w powiatach obornickim, szamotulskim, nowotomyskim, grodziskiem i wolsztyńskim, informować będziemy w odrębnych komunikatach.

Konferencję w Pile podsumowała pani Małgorzata Karwacka, wiceprzewodnicząca powiatu pilskiego Platformy Obywatelskiej dodając, że: PO jest zwolenniczką równości i równouprawnienia także pod względem płci, dlatego podczas zapowiadanych spotkań nasz subregion odwiedzi niemal tyle samo polityków, jak i polityczek Koalicji Obywatelskiej z polskiego Parlamentu, z czego się bardzo cieszymy.

 

Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda

Kamila Łańska