Daniel Sztych przegrywa proces ze Starostą Złotowskim Ryszardem Goławskim

Najnowsze Regiony Wydarzenia Złotów

3 kwietnia zapadł wyrok w sprawie w trybie wyborczym wytoczonej przez Daniela Sztycha przeciwko Staroście Złotowskiemu Ryszardowi Goławskiemu. Lider Trzeciej Drogi w powiecie złotowskim i kandydat na radnego powiatowego domagał się zaprzestania rozpowszechniania “nieprawdziwych informacji”. Sąd jego wniosek oddalił uznając żądanie za bezzasadne.

Sprawa dotyczy zdarzeń, które miały początek w roku 2018. Daniel Sztych, pełniący wówczas funkcję wicestarosty złotowskiego złożył podpis pod dokumentem w sprawie przyznania nagrody pieniężnej ówczesnej dyrektor Szpitala Powiatowego w Złotowie Joannie Harbuzińskiej-Turek, mimo iż wcześniej powinien on uzyskać zgodę Zarządu Powiatu Złotowskiego w tej sprawie. Daniel Sztych takowej nie posiadał. Starosta Złotowski Ryszard Goławski złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury zarzucając Danielowi Sztychowi przekroczenie uprawnień.

W wytoczonej w tym tygodniu sprawie w trybie wyborczym Daniel Sztych domagał się zaprzestania rozpowszechniania “nieprawdziwych informacji”, sprostowania na łamach lokalnej gazety i portalu internetowego oraz prywatnego profilu facebookowego Ryszarda Goławskiego oraz wpłacenia przez niego 10 tysięcy złotych na cele charytatywne.

Sąd w całości oddalił jego wniosek uznając go za bezzasadny i nie doszukując się w działaniach Starosty Złotowskiego Ryszarda Goławskiego złamania prawa.

– Nie czuję dużej satysfakcji z powodu tego wyroku, bo wolałbym, żeby do tego procesu w ogóle nie doszło – skomentował Starosta Ryszard Goławski. – Niestety oponenci, nie mając zbyt wielu argumentów merytorycznych w dyskusji nad przyszłością Powiatu Złotowskiego i programu wyborczego skupili się na brudnej kampanii, której elementem był m.in. ten pozew. Takich działań było niestety dużo więcej i ubolewam, że w walce o stołki wybrano taką właśnie drogę. My od początku skupiliśmy się na pozytywnej kampanii, prezentując efekty naszej pracy oraz plany na przyszłość. Teraz głos należy do mieszkańców, którzy mogą wybrać czy wolą nasze konkrety czy brudne zagrywki drugiej strony.

 

Wyrok jaki zapadł 3 kwietnia jest nieprawomocny, a stronom przysługuje odwołanie. Jeśli został by utrzymany, wówczas Daniel Sztych będzie musiał zwrócić 737 złotych tytułem kosztów postępowania.

Fot. Starostwo Złotów