DODATKOWE ŚRODKI NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ OSÓB BEZROBONYCH

Najnowsze Piła Praca Wydarzenia

Uwaga, są dodatkowe środki na aktywizację zawodową osób bezrobotnych!

Powiat Pilski pozyskał dodatkowe środki z Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 116,2 tys. zł na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi”.
Przewidziano różne formy wsparcia: staże, bon zatrudnieniowy, prace interwencyjne, dofinansowanie wynagrodzenia osób po 50. roku życia.
 Zachęcam do składania wniosków. Warto skorzystać z dodatkowych środków i dopłat, które oferuje PUP w Pile – zachęca Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Nabór wniosków trwa do 16 września 2022 r.  
Szczegóły na stronie internetowej PUP w Pile, kliknij TUTAJ

 

Starostwo Powiatowe w Pile