Dofinansowanie do miejskich inwestycji

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

WAŁCZ. Przebudowa ul. Chrząstkowo, Szmaragdowej, Brylantowej, Wilczej, Chopina, Wileńskiej i Pomorskiej, zagospodarowanie turystyczne płw. Strączno, przebudowa ul. Chełmińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej Wałcz ? Ostrowiec, to projekty, które z końcem miesiąca zostaną złożone do Programu Inwestycji Strategicznych.

Miasto Wałcz, podobnie jak wiele miast w Polsce, przygotowuje się do rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji z 35 obszarów. Wysokość dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego inwestycji i wynosi od 95 do 80 procent.

 Każde miasto lub gmina może złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie w jednej edycji naboru: pierwszy wniosek nie ma kwotowego ograniczenia, kwota drugiego wniosku nie może przekroczyć 30 mln złotych, kwota trzeciego nie może przekroczyć 5 mln złotych.

 Nabór trwa do 30 lipca 2021 r.

Z ogłoszenia o naborze wynika, że miasto będzie miało 6 miesięcy od dnia podpisania promesy na ogłoszenie przetargu. Dlatego kierownictwo urzędu postawiło na przygotowane już przez miasto projekty wraz z pozwoleniem na budowę.

Po konsultacjach i wspólnych rozmowach Rada Miasta zadecydowała, że w pierwszym naborze skupi się na priorytecie 1, gdzie dofinasowanie jest na poziomie 95 proc.

Do wniosku zostaną wpisane takie inwestycje jak:

  1. Przebudowa ul. Chrząstkowo, Szmaragdowej, Brylantowej i Wilczej wraz z ul. Chopina, ul. Chopina do ŚDS i MOPS, ul. Wileńską i ul. Pomorską wraz z doświetleniem ścieżki rowerowej łączącej ul. Chrząstkowo z Nowomiejską oraz ul. Żyzna   ? szacowany koszt inwestycji 21 000 000,00 zł, czas realizacji do 3 lat.

2. Zagospodarowanie turystyczne Strączno, obejmujący cały projekt w tym budowę domków letniskowych oraz całej infrastruktury letniskowej zgodnie z istniejącą dokumentacją – koszt ok 18 000 000,00 zł

3. Przebudowa ul. Chełmińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej Wałcz ? Ostrowiec ? 5 000 000,00 zł, czas realizacji 2 lata. Inwestycja będzie podzielona na etapy realizacji.

Z niecierpliwością będziemy czekać na decyzję Prezesa Rady Ministrów ? mówi Burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski.

 UM Wałcz/(Red.)