Polski Ład – miliony dla samorządów na lokalne inwestycje

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. W Młodzieżowym Domu Kultury Iskra w Pile odbyło się spotkanie samorządowców z północno-zachodniej Wielkopolski z Michałem Zielińskim, Wojewodą Wielkopolskim oraz Katarzyną Dworską, dyrektorem Rozwoju Regionu Banku Gospodarstwa Krajowego w Wielkopolsce i Jędrzejem Krauze, doradcą BGK. Spotkanie poświęcone było lokalnym inwestycjom z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego BGK jest operatorem.

– Rozmawialiśmy o jego założeniach i zasadach finansowania projektów, które przyczynią się do rozwoju gmin, powiatów i miast i wzrostu komfortu życia mieszkańców.  Powiat Pilski również zamierza skorzystać z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, aplikując m.in. o miliony złotych na modernizację blisko 60 km dróg w gminach powiatu ? mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Wsparcie może być ogromne. Samorządy mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji nawet do 95 procent ich wartości. Wszystko zależy od obszaru priorytetowego inwestycji, które zaszeregowano w 4 grupach, ale i tak najniższe dofinansowanie, które można pozyskać to 80 procent wartości inwestycji.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez samorządy, to wielka szansa na lokalne inwestycje, w wielu dziedzinach życia, m.in.: 
–  w modernizację infrastruktury drogowej,
–  w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną,
–  w gospodarowanie odpadami,
–  w modernizację źródeł ciepła. 

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków już się zaczęła i potrwa do 30 lipca 2021 r. Każda jednostka samorządu terytorialnego, czy związek JST może zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:
– 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia
– 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł
– 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Szczegóły  i link do Programu znajduje się TUTAJ

Powiat Pilski