Dotacja na konserwację i remonty kościołów

Inwestycje Najnowsze Piła Trzcianka Wydarzenia Złotów
Nasze kościoły to nie tylko miejsca kultu religijnego. To także zabytki, dziedzictwo kulturowe naszego narodu, i świadkowie naszej historii.
Lista podmiotów z mojego regionu, którym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał dotacje z Funduszu Kościelnego na konserwację i remonty obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej:
  • Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnówce – 70 000 zł (Wymiana pokrycia dachowego , uszkodzonych elementów drewnianych i konserwacja wieży kościoła)
  • Parafia pw. Wszystkich Świętych w Białej – 70 000 zł (Konserwacja i restauracja ołtarza głównego)
  • Parafia pw. św. Antoniego w Pile – 70 000 zł (Prace ratunkowo-konserwatorskie sklepienia i ścian nawy głównej)
Gratuluję wspólnotom parafialnym, całym społecznościom i mam nadzieję, że samorządy będą uczestniczyć w tych przedsięwzięciach.
Krzysztof Czarnecki – Poseł na Sejm RP