Dzieje się w rejonie ulicy Młodych…

Najnowsze Piła

PIŁA. Rozwija się strefa przemysłowa w mieście.  Zadanie realizuje samorząd miasta Piły.

Przypomnijmy:  6 marca 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. ?Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły ? rozwój strefy przemysłowej Piła południowo ? wschodnia? .  Projekt uzyskał współfinansowanie środkami Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu 12 191 763,30 zł

w tym: wydatki kwalifikowalne 3 945 214,99 zł

dofinansowanie UE 3 353 432,73 zł (85% kosztów kwalifikowalnych)

środki własne Gminy Piła 8 838 330,57 zł

Przedmiotem projektu jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych w południowo-wschodniej części Piły. Planowana inwestycja polega na wyposażeniu terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Młodych w niezbędną infrastrukturę techniczną tj. w wewnętrzną infrastrukturę drogową, wzdłuż której zostaną wykonane chodniki oraz ścieżki rowerowe, sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz kanał technologiczny dla przyszłej infrastruktury kablowej teletechnicznej.

 

W wyniku planowanej inwestycji do użytku zostanie oddanych ok 1,450 km rozbudowywanych i wybudowanych dróg wewnętrznych, 2,057 km kanalizacji deszczowej, 1,670 km kanalizacji sanitarnej, 1,647 km sieci wodociągowej, 2,945 km instalacji energetycznej oraz 1,541 km kanału telekomunikacyjnego. W projekcie zostaną przygotowane tereny inwestycyjne (obecnie poprzemysłowe, zdegradowane) o powierzchni 12,5 ha, w tym liczone do wskaźnika produktu o powierzchni 5,07 ha.

 (WM)

 Źródło: pila.pl