ZMIANY KADROWE W CZARNKOWSKIEJ POLICJI

Czarnków Najnowsze Regiony Wydarzenia

Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie podinsp. Mikołaj Szydzik wręczył policjantom rozkazy personalne na wyższe stanowiska służbowe. Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego czarnkowskiej komendy został kom. Bernard Cimcioch, dotychczasowy Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Trzciance. Jego następcą został podkom. Grzegorz Kazarnowicz. Od 1 kwietnia nastąpiły również zmiany na stanowiskach Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji w Czarnkowie, Kierownika Ogniwa Prewencji w Wieleniu oraz Zespołu ds. Wykroczeń i Organizacji Służby Wydziału Prewencji czarnkowskiej komendy.

miniony czwartek tj. 30 marca br. podczas odprawy służbowej kadry kierowniczej Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie podinsp. Mikołaj Szydzik rozkazem personalnym powierzył pełnienie obowiązków na stanowiskach:

– Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie kom. Bernardowi Cimciochowi, dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Trzciance;

– Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Trzciance podkom. Grzegorzowi Kazarnowiczowi, dotychczasowemu Kierownikowi Referatu Prewencji trzcianeckiego komisariatu;

– Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie podkom. Adamowi Rowickiemu, dotychczasowemu Pełnomocnikowi do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

– Kierownika Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Wieleniu st. asp. Bartoszowi Hammerlingowi, dotychczasowemu dzielnicowemu komisariatu;

– Specjalisty Zespołu do spraw Wykroczeń i Organizacji Służby Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie asp. szt. Małgorzacie Sygneckiej, dotychczasowej asystent zespołu.

Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie wraz ze swoim I Zastępcą nadkom Jakubem Namerłą życzył awansowanej policjantce i policjantom samych sukcesów na nowych stanowiskach służbowych.

Serdecznie gratulujemy!