EDUKACJA WAKACYJNA KOLONII I PÓŁKOLONII

Chodzież Edukacja Interwencje Wydarzenia
Miesiąc lipiec to doskonała okazja aby przeprowadzić edukację wakacyjną kolonii i półkolonii. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, w ramach ogólnopolskich akcji edukacyjno-informacyjnych „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Kręci mnie bezpieczeństwo-nad wodą”, „Bezpieczne wakacje”, „STOP pożarom traw”, „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, „CZAD i OGIEŃ – obudź czujność” przeprowadzają na terenie całego powiatu chodzieskiego pogadanki połączone z kontrolą miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży.
Ponadto uczestnicy półkolonii lub kolonii odwiedzają siedzibę Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej PSP w Chodzieży zapoznając się z ciężką pracą strażaka, otrzymując również pełną wiedzę na temat zagrożeń jakie mogą spotkać podczas wakacyjnego wypoczynku. W trakcie spotkań strażacy omawiali również zasady bezpiecznego zachowywania się w trakcie trwania tzw. anomalii pogodowych, o niebezpieczeństwie jakim niesie ze sobą silny, porywisty wiatr oraz burze. Omówiono sposoby oraz procedury postępowania na wypadek nagłego zagrożenia na terenie półkolonii lub kolonii oraz przekazano zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Na zakończenie przy pomniano o bezpiecznym postępowaniu podczas zabaw na akwenach wodnych w okresie wakacji letnich.
Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, rozwagi i trzeźwego umysłu podczas wypoczynku nad wodą! Jeśli Twoje dzieci są w wodzie, miej nad nimi ciągły nadzór (nawet na moment nie spuszczaj ich z oka) również gdy umieją pływać. Jedno zachłyśnięcie może się skończyć utonięciem!
Szczegółowe porady dotyczące bezpiecznego zachowywania się przy występujących zagrożeniach podczas wakacji
można uzyskać na stronie internetowej komendy.
Opracowanie:
bryg. Leszek Naranowicz\(KP PSP Chodzież).
Zdjęcia: archiwum JRG
(KP PSP Chodzież)
.