Gmina Piła objęła udziały w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Umowę podpisał prezydent Piły Piotr Głowski oraz Marlena Bakuła-Zdzierela, reprezentująca Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową w Pile.

Inwestycje Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Umowę  określającą terminy przygotowania inwestycji polegających na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Kity i na projektowanym osiedlu Zielone Wzgórza podpisali dzisiaj prezydent Piły Piotr Głowski w imieniu gminy Piła oraz  Marlena Bakuła-Zdzierela, reprezentująca Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową w Pile.

Podpisana umowa, pozwala Gminie Piła na objęcie udziałów w  spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Wartość udziałów przejętych przez pilski samorząd to 3 miliony złotych, a wsparcie pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Dzięki tej umowie gmina uzyskała kontrolę nad wydatkowaniem publicznych pieniędzy, a spółka SIM, może rozpocząć realizację usług publicznych polegających na:

  • Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na wynajem o umiarkowanym czynszu wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. ppłk. Aleksandra Kity 7 w Pile.
  • Budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem o umiarkowanym czynszu wraz z niezbędną infrastrukturą na osiedlu Zielone Wzgórza w Pile.

Zgodnie z umową to samorząd określi rzeczowy zakres prac, które zostaną wykonane podczas budowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Szczegółowy zakres rzeczowy robót oraz wymagania gminy Piły określą: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wydane decyzje administracyjne oraz inne niezbędne dokumenty, które zatwierdzone zostaną przez obie strony umowy. Rozpoczęcie prac budowlanych możliwe będzie po:

  • Rozbiórce budynku istniejącego na działce nr 348/2 przy ul. ppłk. Aleksandra Kity 7.
  •  Uzyskaniu uchwały Rady Miasta Piły o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.
  • Przekazaniu terenu budowy w formie umowy najmu, a docelowo jako aportu.
  • Uzyskaniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. ppłk. Aleksandra Kity 7.
  • Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla Zielone Wzgórza.

pila.pl