Gmina Piła sprzedaje udziały w spółce Altvater. Firmę przejmuje Eneris Surowce

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Na tej transakcji skorzystają obie strony. Gmina Piła sprzedaje swoje udziały w spółce Altvater. Zarobi na tym 43 miliony złotych. Nabywca – to firma Eneris Surowce, która do tej pory posiadała większościowy pakiet akcji Altvatera.

Już w kwietniu Rada Miasta Piły upoważniła prezydenta do podjęcia działań zmierzających do zbycia udziałów, które gmina posiada w spółce Altvater. Decyzja o sprzedaży zapadała podczas dzisiejszej sesji. Tym samym miasto wzbogaci się o 43 miliony złotych.

Pieniądze te m.in. zostaną przeznaczone na realizację takich inwestycji jak: budowa ulicy Padarewskiego, Promiennej, Sokolej, na Leszkowie, Długosza/Krzywa, skrzyżowania (rondo) Okólna/Młodych i Zygmunta Starego i nowe ścieżki rowerowe.

Pozyskane ze sprzedaży udziałów środki będą także stanowić element wkładu własnego do pozyskiwania środków zewnętrznych. Stwarza to możliwość realizacji zadań inwestycyjnych na poziomie 100 mln zł, co jest równoznaczne dwóm rocznym, dodatkowym budżetom inwestycyjnym – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Spółka Eneris po zakupie miejskich udziałów w Altvaterze, będzie jego stuprocentowym właścicielem. Dzięki temu będzie mogła pozyskiwać środki na dalszy rozwój i kolejne inwestycje.

– Ponadto grupa kapitałowa, do której należy Spółka i Kupujący, planuje rozszerzenie dotychczasowej działalności Spółki, co wiąże się z koniecznością pozyskania dodatkowego finansowania. Instytucje zapewniające finansowanie grupie kapitałowej, do której należy Kupujący wymagają natomiast, aby grupa ta sprawowała pełną kontrolę nad podmiotami wchodzącymi w jej skład. Należy przy tym wskazać, że posiadany przez Gminę Piła mniejszościowy udział w kapitale zakładowym Spółki, jak również możliwości finansowe Gminy Piła nie pozwalają na skuteczny wpływ na bieżącą działalność Spółki, jak również na wiążące kreowanie strategii jej rozwoju – czytamy dalej.

Sprzedaż udziałów nie będzie miała negatywnego wpływu na ochronę interesów Gminy Piła, pracowników firmy Eneris i związanych z nią podmiotów.

(Red.)

Fot. Altvater Piła