Nowy kierunek studiów w ANS w Pile

Edukacja Piła Regiony Wydarzenia

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA to kolejna nowość w ramach kierunków społecznych, którą wybrać mogą kandydaci na studia w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile.

– To studia dla osób, które lubią pracę z dziećmi i z takim profilem wiążą swoją zawodową przyszłość. Na tym kierunku studenci zdobędą wiedzę z zakresu opieki, wychowania, pedagogiki ogólnej, psychologii, socjologii. Duży nacisk położymy na praktyczne umiejętności m.in. w zakresie diagnozowania potrzeb dziecka i rodziny, planowania i realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych – w tym o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym, komunikacji społecznej i interpersonalnej oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. – podkreśla Kierownik Katedry Pedagogiki dr hab. Wojciech Maliszewski, prof. ANS.

Będą to jednolite studia magisterskie, po zakończeniu których, absolwenci uzyskają przygotowanie m.in. do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, czyli klas I-III w szkole podstawowej. Perspektyw zawodowych jest jednak dużo więcej – od placówek opieki, wychowania i wsparcia rodziny, po poradnie specjalistyczne, agendy służb socjalnych, placówki służby zdrowia i resocjalizacyjne, oświatowe agendy samorządowe, firmy szkoleniowe i konsultingowe.

Co ważne – studia te prowadzone będą we współpracy z Uniwersytetem Opolskim, z którym właśnie podpisano stosowną umowę o współpracy. Rektor UO – prof. dr hab. Marek Masnyk oraz Rektor ANS w Pile – dr hab. Donat Mierzejewski, prof. ANS, sygnowali w Opolu dokument, który daje ciekawe płaszczyzny do współpracy w ramach pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
– Umowa daje szereg korzyści w zakresie rozwoju edukacji, prowadzenia wspólnych projektów badawczych i rozszerzania dialogu pomiędzy społecznościami akademickimi, nauczycielami i studentami tego nowego kierunku studiów. Prowadzić będziemy m.in. wspólne konferencje, a pracownicy pilskiej ANS, będą mogli otwierać przewody doktorskie na Uniwersytecie Opolskim. – podsumował Rektor ANS w Pile.
W spotkaniu w Uniwersytecie Opolskim udział wzięli także Prorektorzy: dr Paweł Dahlke, prof. ANS oraz dr Michał Bania, jak również Kierownik Katedry Pedagogiki dr hab. Wojciech Maliszewski, prof. ANS.

Warto wspomnieć, że specjalnie na potrzeby studentów tego kierunku, w ANS w Pile powstała także nowoczesna pracownia do edukacji twórczej i muzycznej oraz do terapii w edukacji, wyposażona w narzędzia interaktywne m.in. typu smartfloor. Tak więc oprócz dużej dawki specjalistycznej wiedzy, na studentów tego kierunku, czeka także spora nowych umiejętności praktycznych, na czym przede wszystkim skupia się Akademia Nauk Stosowanych im. St. Staszica w Pile.

Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile