II edycja Rządowego Funduszu Polski Ład

Biznes Chodzież Inwestycje Najnowsze Polityka Wydarzenia

Dofinansowanie dla Powiatu Chodzieskiego na ponad 4.721 miliona złotych zł!

W wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, z trzech złożonych wniosków, Powiat Chodzieski otrzymał dofinansowanie na realizację jednego projektu w kwocie 4 721 500,00 zł.

Środki te zostały przyznane na podniesienie bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży.

Całkowity szacowany koszt inwestycji wynosi 4 970 000,00 zł, co oznacza że dofinansowanie stanowi 95% tej kwoty. Pozostała część to wkład własny Szpitala. W ramach inwestycji zostaną zmodernizowane kotłownia z wymianą pieców gazowych, oddział wewnętrzny oraz kuchnia z wyposażeniem. W ramach zadania zamontowane zostaną również panele fotowoltaiczne.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.09.2023 r.

Starostwo Powiatowe w Chodzieży