„Teraz będzie nas stać”

Biznes Inwestycje Polityka Wydarzenia Złotów
To głosy samorządowców z terenu powiatu złotowskiego, którzy, na zaproszenie starosty złotowskiego Ryszarda Goławskiego mieli okazję spotkać się z ministrem Rozwoju i Technologii Grzegorzem Piechowiakiem oraz poseł Martą Kubiak.
Podczas spotkania minister Grzegorz Piechowiak przekazała samorządowcom symboliczne czeki – rozstrzygnięcie II naboru rządowego Funduszu „Polski Ład” – na realizację szeregu, bardzo ważnych dla lokalnych społeczności, inwestycji. Minister Piechowiak przypomniał, że tym razem do gmin powiatu złotowskiego wpłynęło łącznie ponad 89 mln zł, czyli o prawie 32 mln zł więcej aniżeli w pierwszym naborze. Minister wyraził zadowolenie ze wsparcia, jakiego udziela polski rząd, a dzięki któremu samorządy mogą realizować szereg inwestycji przede wszystkim poprawiających infrastrukturę drogową i oświatową. Przypomniał także o kolejnym naborze wniosków, który zostanie ogłoszony już jesienią, zachęcając włodarzy gmin do sięgania po kolejne środki.

Gospodarz spotkania, starosta złotowski Ryszard Goławski podziękował ministrowi oraz wszystkim posłom wspierającym politykę i działania samorządowców powiatu złotowskiego. Do słów podziękowań dołączyli także wójtowie i burmistrzowie gmin. Wójt Tarnówki Jacek Mościcki zauważył, że odkładane od lat inwestycje, ze względu na brak wystarczających środków w budżetach gmin, teraz mogą być realizowane. Za przykład podał modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowiec, na które to gmina otrzymała dofinasowanie w wysokości 2 320 000,00 zł – Teraz będzie nas na to stać” – skomentował wójt Mościcki.

(ab)
Ile pieniędzy trafiło do poszczególnych gmin? Przypomnijmy:
Miasto Złotów
– zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie – 4 500 000,00 zł
Gmina Złotów
– budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Wielatowo – 4 750 000,00 zł
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Międzybłocie – 4 370 000,00 zł
– budowa i przebudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1 105 000,00 zł
Gmina i Miasto Jastrowie
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo (etap I) – 4 750 000,00 zł
– zagospodarowanie Zespołu Szkół w Jastrowiu – 7 200 000,00 zł
– modernizacja dróg gminnych na terenie Jastrowia – 4 750 000, 00 zł
Gmina i Miasto Krajenka
– przebudowa drogi gminnej Krajenka – Wąsoszki -2 042 500,00 zł
– Przebudowa drogi gminnej Krajenka – Pogórze – 5 310 500,00 zł
Gmina Tarnówka
– budowa sieci wodociągowej do miejscowości Płytnica wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Tarnówce – 5 000 000,00 zł
– przebudowa ul. Niepodległości w miejscowości Tarnówka – 2 550 000,00 zł
– modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowiec – 2 Tarnowiec – 2 320 000,00 zł
Gmina Okonek
– rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w Okonku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego – 5 315 000,00 zł
– budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku – 4 975 000,00 zł
Gmina Lipka
– przebudowa Gminnego Domu Kultury w Lipce wraz z zakupem wyposażenia – 4 050 000,00 zł
– budowa Centrum Usług Społecznych i Zdrowotnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – 4 997 200,00 zł
Gmina Zakrzewo
– rozbudowa drogi gminnej nr 104029P w Zakrzewie (etap I) – 5 000 000,00 zł
– modernizacja byłego budynku dworca PKP – 1 980 000,00 zł
– modernizacja budynku ośrodka zdrowia wraz z adaptacją budynku dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie – 1 080 000,00 zł.
Starostwo Powiatowe w Złotowie