Informacja dla osób chętnych do przyjęcia uchodźców

kraj Polityka Wydarzenia Złotów
ZŁOTÓW. Osoby chętne do przyjęcia uchodźców, które są w stanie na własny koszt zagwarantować nocleg i wyżywienie, prosimy o bezpośredni kontakt z Państwa gminami.
W przypadku, gdy na teren powiatu złotowskiego zostaną przywiezieni uchodźcy, będą oni musieli zgłosić się do punktu recepcyjnego. Najbliższy taki punkt znajduje się w Poznaniu. Punkt ten znajduje się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich przy ul. Głogowskiej 14, te. 61 869 20 00. Następnie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu skieruje ich do właściwego ośrodka na terenie województwa wielkopolskiego, z którym wojewoda podpisał umowę.
Jeżeli ewentualny uchodźca zgłosi się do gminy, wówczas gmina kontaktuje się z WCZK w Poznaniu, które wskaże ośrodek do ulokowania danej osoby.
  • Starostwo Powiatowe w Złotowie, (ab)