Jak zadbać o majątek rodziny i firmy w czasie kryzysu? Zapytaj notariusza!

Biznes Edukacja Interwencje kraj Najnowsze Piła Wydarzenia
Telefonicznie, na Messengerze i podczas streamingu – w sobotę 26 listopada w godzinach 10- 16 notariusze w całej Polsce już po raz 13. będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Dzień Otwarty Notariatu. O co można zapytać notariusza?
Notariusza można zapytać o wszystkie sprawy, jakie na co dzień można załatwić w kancelarii notarialnej. Najczęściej są to szeroko pojęte sprawy majątkowe, umowy kupna i sprzedaży, darowizny oraz zagadnienia związane z dziedziczeniem, takie jak sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, dokonanie działu spadku czy też odrzucenie spadku. Wiele osób
nie wie, że część tych czynności można dokonać w kancelarii notarialnej bez konieczności udawania się do sądu – informuje Małgorzata Muszalska, ogólnopolska koordynatorka Dnia Otwartego Notariatu.
Jak ochronić majątek rodziny i firmy w czasie kryzysu?
Tegoroczny temat akcji brzmi: Porozmawiaj z notariuszem, jak ochronić majątek rodziny i firmy w czasie kryzysu.
Z perspektywy kancelarii notarialnej zaobserwować można, jak sytuacje kryzysowe mobilizują do poszukiwania sposobów lepszego zabezpieczenia majątku. W efekcie pandemii coraz więcej osób – i to w coraz młodszym wieku – podejmuje decyzję o spisaniu testamentu, często w formie aktu notarialnego. Również wojna w Ukrainie i powoli odczuwalny kryzys gospodarczy powodują, że szukamy skutecznych sposobów, by jak najlepiej zadbać o majątek
rodziny i firmy. I tu z pomocą może przyjść notariusz.
W jaki sposób notariusz może pomóc?
Temat tegorocznego Dnia Otwartego Notariatu jest okazją, by przypomnieć, że katalog umów i czynności notarialnych jest bardzo szeroki i dalece wykracza poza czynności, które są powszechnie kojarzone z notariatem, jak umowy kupna i sprzedaży, testamenty czy pełnomocnictwa – informuje notariusz Joanna Zawrotniak, koordynatorka wydarzenia w
Wielkopolsce. Mieszczą się w nim także takie czynności jak małżeńskie umowy majątkowe ustanawiające
rozdzielność majątkową, umowa o podział majątku wspólnego pozwalająca uniknąć długotrwałego i niekiedy bardzo trudnego dla małżonków lub byłych małżonków postępowania przed sądem czy czynności związane z ustanowieniem zarządu sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy umożliwiające kontynuację działalności gospodarczej. Spośród
wielu możliwości notariusz doradzi dokonanie takiej czynności notarialnej, która będzie odpowiednia dla realizacji celów zakładanych przez klientów kancelarii oraz poinformuje o jej możliwych konsekwencjach.
Jak zadać pytanie notariuszowi?
Idealna ku temu możliwość – niewymagająca wizyty w kancelarii notarialnej – to Dzień Otwarty Notariatu w sobotę 26 listopada 2022 r. W godzinach 10 – 16 notariusze w całym kraju będą udzielać informacji prawnych:
• na Messengerze i w trakcie streamingu: na facebookowym profilu https://www.facebook.com/porozmawiajznotariuszem
• telefonicznie:
Poznań i okolice:
61 669 87 03
Zadaj pytanie ekspertom z Biura Rzecznika Finansowego
Już po raz trzeci notariuszom w czasie Dnia Otwartego Notariatu towarzyszyć będą eksperci z Biura Rzecznika Finansowego, którzy odpowiedzą na pytania z zakresu finansów osobistych i ubezpieczeń. Ponownie dyżur będą pełnić również eksperci z Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Rzecznika Finansowego, którzy przedstawią zalety i możliwości polubownych rozstrzygnięć w sporach z instytucjami finansowymi.
Kontakt z ekspertami z Biura Rzecznika Finansowego: 22 123 43 21 Dzień Otwarty Notariatu także po ukraińsku
Rosnąca liczba obywateli Ukrainy, którzy szczególnie w ostatnich miesiącach dokonują czynności w kancelariach notarialnych w Polsce, to główny powód zorganizowania w tym roku Dnia Otwartego Notariatu po ukraińsku. Partnerem akcji jest Ukraiński Dom w Warszawie. Fundacja „Nasz Wybór” – w jego siedzibie notariusze będą udzielać informacji
na miejscu oraz telefonicznie.
Kontakt dla obywateli Ukrainy (rozmowy za pośrednictwem tłumaczy): 22 100 83 89 Dzień Otwarty Notariatu
Celem Dnia Otwartego Notariatu, który jest organizowany od 2010 r. przez Krajową Radę Notarialną we współpracy z izbami notarialnymi, jest edukacja prawna.
Za jedno z ważniejszych zadań notariusze uznają edukowanie społeczeństwa w zakresie tych obszarów prawa, które należą do ich kompetencji, jak i szerokie informowanie o katalogu umów i czynności notarialnych, które będą odpowiednie dla realizacji celów zakładanych przez klientów kancelarii. Podobny cel zakłada towarzysząca DON i organizowana od 2015 r. akcja Bezpłatny wykład notariusza na uniwersytecie trzeciego wieku dedykowana seniorom.
W czasie wykładów, które odbywają się przez cały rok akademicki, notariusze przybliżają ważne z perspektywy seniorów zagadnienia prawne, które pozwolą im ustrzec się przed niekorzystnymi dla siebie decyzjami. Rocznie w całej Polsce odbywa się ponad 100 wykładów.
13. Dzień Otwarty Notariatu „Porozmawiaj z notariuszem, jak ochronić majątek rodziny i firmy w czasie kryzysu”
sobota 26 listopada 2022 w godz. 10-16 Szczegółowe informacje: www.porozmawiajznotariuszem.pl
Dodatkowe informacje, kontakt dla mediów: Notariusz Joanna Zawrotniak, tel. 605 663 338