Ulica Rodła prawie gotowa

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia
PIŁA. 2,5 miliona złotych kosztowała przebudowa ulicy Rodła w Pile. Ta drogowa inwestycja jest już na ukończeniu.
Realizowany odcinek został uzupełniony o kanalizację deszczową, nową nawierzchnię asfaltową, miejsca parkingowe, ciąg pieszo-rowerowy i oświetlenie.

-Zadanie jest jednym z przedsięwzięć gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły, przewidującego podniesienie walorów przestrzeni zdegradowanych – informuje na swojej stronie internetowej Urząd Miasta w Pile.

Teren przebudowy. Po prawej i lewej stronie zabudowania, na środku droga rowerowa z pasem przygotowanym pod zieleń, widać wyznaczone miejsca, w których postawione zostaną lampy uliczne. Po lewej stronie jezdnia asfaltowa.
(Red.)
Fot. (pila.pl)