Jeszcze będzie przepięknie!

Kultura Najnowsze Wydarzenia
Ujski Dom Kultury zaprasza na POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY„JESZCZE BĘDZIE PRZEPIĘKNIE – ŚWIAT BEZ WOJEN”.
REGULAMIN
1. Konkurs jest organizowany wspólnie przez Powiat Pilski i Gminę Ujście.
2. Organizacja konkursu jest realizowana przez Ujski Dom Kultury.
3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych.
4. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
klasy I – III szkoły podstawowej
klasy IV – VIII szkoły podstawowej
kategoria „open” – dla uczniów szkół średnich i osób dorosłych
5. Tematyka konkursu:
Prace powinny przedstawiać dowolną, artystyczną wizję życia w przyszłości, gdy na świecie nie będzie wojen, gdy na każdym kontynencie, w każdym kraju, każdej małej i dużej ojczyźnie ludzie budzić się będą rano bez obaw o bezpieczeństwo swoje i swoich rodzin. Gdy wszyscy cieszyć się będą pokojem i wolnością, codziennością przepełnioną zwykłymi troskami, ważnymi i błahymi sprawami oraz małymi i większymi radościami.
6. Cele konkursu
Społeczne:
– Szeroko rozumiana edukacja społeczna.
– Propagowanie wiedzy na temat wartości, jaką jest pokój.
– Zachęcanie do działania na rzecz ochrony zdrowia i życia człowieka oraz przyszłości świata.
– Pobudzanie samokształcenia, odpowiedzialności społecznej oraz umiejętności wyciągania wniosków z toczących się wokół nas wydarzeń
Edukacyjne:
– Pobudzanie twórczego myślenia
– Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień
– Pobudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności
– Wspomaganie zdolności wykorzystania zdobytej wiedzy w działaniu twórczym,
– Kształtowanie wyobraźni plastycznej
– Rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi, jako jednej z form artystycznego wyrazu
– Rozwijanie umiejętności poznawczych oraz przenoszenie poznanych zagadnień na język artystyczny
– Doskonalenie warsztatu artystycznego
7. Kryteria oceny:
Komisja konkursowa będzie oceniała:
-zgodność pracy z tematem konkursu (0 – 5)
-oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu konkursu (1 – 5 pkt)
-wartość artystyczną i poziom wykonania pracy (1 – 5 pkt)
-estetykę wykonania pracy (1 – 5 pkt)
8. Wymagania techniczne dotyczące prac:
1. Format pracy – A3
2. Technika – dowolna
3. Na odwrocie pracy należy nakleić metryczkę zawierająca imię i nazwisko autora, wiek oraz numer telefonu, a także oświadczenie RODO z czytelnym podpisem autora, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika konkursu.
Metryczki można pobrać ze stron:
DOROSŁY – https://drive.google.com/…/1dTwfdgSkiNOuozb6Obq…/view…
DZIECKO – https://drive.google.com/…/1ZCwrur1L2E7hDLAW4gv…/view…
Prace bez metryczki nie będą oceniane. Ocenie podlega jedna, wcześniej nie publikowana praca.
Prace nie podlegają zwrotowi.
9. Termin i miejsce składania prac:
​Prace należy dostarczyć do Ujskiego Domu Kultury, ul. Czarnkowska 32, 64-850 Ujście za pośrednictwem poczty lub osobiście, do godziny 15:00, 22 września 2022 roku.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 29 września 2022 roku w Galerii na Starym Rynku w Ujściu, podczas wernisażu wystawy pokonkursowej.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe.
UDK