Rok 2019 w ocenie Tadeusza Mańczaka, Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzciance.

Najnowsze Regiony Trzcianka Wydarzenia

Trzcianka.Jak z perspektywy prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance ocenia Pan rok 2019? Czy był to dobry czas?

Rok 2019 z perspektywy kierującego Spółdzielnią oceniam bardzo dobrze. Zrealizowaliśmy
nową inwestycję przy ulicy Matejki (39 mieszkań, 4 garaże wbudowane) jest to pierwszy
budynek w Trzciance w naszych zasobach z windą. Zrealizowaliśmy także program
termorenowacyjny zgodnie z przewidywaniami i podpisaną umową kredytową z BGK w
minionym roku 19 budynków i będziemy kontynuować zadanie na następnych 15
budynkach w Trzciance i Krzyżu Wlkp. Przygotowaliśmy także do finansowania kredytem
preferencyjnym następne 39 budynków na lata 2020-2022.
Praktycznie zakończyliśmy przed podwyżkami cen energii wymianę oświetlenia
zewnętrznego budynków i garaży, na klatkach schodowych i w piwnicach we wszystkich
budynkach na energooszczędne.
Czyli mimo bardzo trudnych zasad gospodarowania realizujemy program poprawy
warunków zamieszkania wszystkim mieszkańcom.
Co z zakładanych planów udało się zrealizować, a co nazwałby Pan fiaskiem?
Zadania gospodarcze, których realizacja zależy tylko od spółdzielni zrealizowaliśmy. Nie
do końca powiodły się rozmowy z władzami miasta tj. z Burmistrzem Trzcianki i Krzyża
Wlkp. oraz z Radami Miejskimi w sprawie zmiany regulacji ? uchwał w/s metod ustalania
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Trudność w porozumieniu się wynika z postanowień ustawy regulującej od września 2019r
zasady gospodarki odpadami. Jedynie w Polsce za gospodarkę odpadami płaci tylko
konsument ? obywatel a nie producent odpadów ? jak to jest w Niemczech, Austrii czy w
Czechach. W krajach tych do programów utylizacji odpadów dokładają się producenci
wykorzystujący opakowania. U nas o tym się mówi ale nic się nie robi. Władza potrafiła w
jedną noc zmienić ustrój sądów, prawo spółdzielcze, wprowadzić nowe zasady wyborów do
Trybunału Konstytucyjnego ale nic nie zrobiła żeby ograniczyć smog, ograniczyć
niekontrolowany przywóz do Polski odpadów niebezpiecznych, które następnie płoną i są
utylizowane także z naszych podatków a pożary gaszone są z naszych środków i nadal nic
w tej sprawie nie robi. Nałożyła na samorządy obowiązek pokrycia pełnych kosztów
utylizacji a te z kolei obciążają nimi mieszkańców. W Trzciance wzrost opłat jest
umiarkowany bo w przypadku naszej Spółdzielni wynosi około 20% tylko dzięki temu, że
został zmieniony system naliczania opłat poprzez uzależnienie od średniomiesięcznego
zużycia wody, natomiast Związek Międzygminny, który obsługuje Krzyż Wlkp. podniósł cenę
od marca 2020r praktycznie o 100%.
I trochę statystyk, które zainteresują mieszkańców… (aktualne zasoby
mieszkaniowe, kwota wydana na remonty, zaległości w czynszach, najważniejsze
inwestycje minionego roku, itp.)
Zasoby mieszkaniowe powiększyły nam się o ponad 2000 m 2 i 39 mieszkań, 4 garaże w
Trzciance, zostały sprzedane wszystkie 9 garaży w Krzyżu Wlkp. Na obrzeżu osiedla
Słowackiego w Trzciance powstały dwa sklepy ?DINO?. Mamy pozwolenie na budowę 10
domów jednorodzinnych z garażami oraz propozycję cenową. Zaległości utrzymują się na
podobnym poziomie mimo 500+, 500+ na każde dziecko, 13 emerytury, podniesieniu
minimalnego wynagrodzenia. Kształtują się one w naszej Spółdzielni na poziomie poniżej
5% w stosunku do rocznych wpływów jednak w wartościach bezwzględnych jest to ponad
700 tys. zł.
Wydatki remontowe przekroczyły w minionym roku 11 mln zł mimo wpływów w wysokości
2.187 tys. zł. Było to możliwe dzięki kredytowi na termorenowację, powiększenie funduszu z
zysku z działalności oraz oszczędności z lat poprzednich.
?
Swego czasu wspominaliśmy o spółdzielczym budynku przy Matejki 3. Budowa
już zakończona?
Budynek przy ul. Matejki został oddany prawie miesiąc przed umownym terminem.
Zarówno miejsce jak i jakość wykonania oraz ciekawa i funkcjonalna architektura powodują,
że nie mamy trudności ze znalezieniem chętnych. Wszystkie mieszkania zostały sprzedane
i przekazane w 2019r. Rozpoczęliśmy także budowę 16 garaży w sąsiedztwie budynku ?
wszystkie zostały już sprzedane. Budynek podobnie jak poprzedni ma atrakcyjne balkony,
logie i tzw szklane żaluzje, które są ładne i praktyczne. Od bieżącego miesiąca
rozpoczynamy nabór chętnych na realizację domków jednorodzinnych ? cena m 2 samego
domku wynosi ca 3 tys. zł/m 2 w w bardzo ciekawej architekturze z garażem, patio i
pomieszczeniem gospodarczym ? działki od 450 ? 750 m 2 w centrum miasta. Aktualnie jest
opracowywany plan miejscowy, który powinien nam pozwolić na realizację jeszcze jednego
budynku wielorodzinnego.
Spółdzielnia ubiegała się o pożyczkę z funduszy unijnych Jessica. Wniosek został
pozytywnie rozpatrzony? Na co zostaną przeznaczone te środki?
Otrzymaliśmy pozytywną opinię Komitetu Ekonomicznego Centrali BGK na następne zadania
termomorenowacyjne i w I kwartale powinniśmy podpisać dwie umowy na 17 i 22 budynki
mieszkalne w Trzciance i Krzyżu Wlkp. Realizując program zabezpieczamy naszych
mieszkańców przed gwałtowną zmianą cen. Oszczędności z tytułu termorenowacji po
zakończeniu całości programu winny wynosić 17 tys. GJ rocznie lub inaczej 407 toe/rok (tona
oleju ekwiwalentnego o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg) lub oszczędność gazu 189
tys. m 3 /rok, uzyskamy też redukcję emisji CO 2 o 729 t/rok. Mieszkańcy zyskują zapewne
poprzez niższe opłaty za energię cieplną i zdrowsze powietrze na osiedlach. Pod warunkiem
jednak, że miasto i prywatni właściciele będą prowadzić podobną politykę. Zyskujemy także
na bezpieczeństwie mieszkańców (wymieniliśmy kotły gazowe z otwartą komorą spalania na
kotły z zamkniętą komorą spalania ? kondensacyjne).
No i gorący temat: śmieci. Od nowego roku segregacja na pięć frakcji jest
obowiązkowa. Jej brak oznacza wysokie kary. W przypadku budynków
wielorodzinnych to ogromny problem, bo wystarczy, że jedna osoba nie zastosuje
się do zasad, a konsekwencje finansowe poniosą wszyscy… Czy Spółdzielnia ma
jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu?
Segregacja w Polsce jest postawiona na głowie. Nic nam nie da segregowanie śmieci jak
firmy wywożące nie będą przestrzegały harmonogramów wywozu. Jeden śmietnik w
Spółdzielni obsługuje 73 mieszkania ? jeżeli śmietnik jest pełen bo nie został wywieziony to
mieszkaniec nie zabierze śmieci do mieszkania bo nie ma ich gdzie przetrzymywać w
związku z tym wyrzuci je do kubła, który nie jest pełen. Nasze osiedla w większości były
budowane od 1958r do 1994r gdzie obowiązywały wysokie wskaźniki intensywności
zabudowy ? nie ma więc miejsca na dostawianie kolejnych pojemników. Są śmietniki, które
obsługują ponad 200 rodzin. Jednym z rozwiązań będzie budowa tzw pojemników
półpodziemnych ? uchwała Rady Miejskiej dopuszcza takie instalacje. Pozwoli to na
mniejszą ilość pojemników (pojemność to 3-5 tys. litrów) a także wyeliminuje wpływ
temperatury na fermentacje śmieci.
Uważam, że należy szukać porozumienia z Gminą a firmą wywożącą i prowadzić ciągłą
edukację mieszkańców. Najważniejsze jest segregowanie na tzw. zmieszane i
opakowaniowe. W budynkach wielorodzinnych praktycznie nie występuje frakcja bio
zgodnie z opisem zawartym na ulotce ? bo gdyby miały to być obierki ziemniaków to
mieszkaniec musiałby zbierać dwa miesiące aby zanieść do kubła. Już dawno mieszkańcy
nasi osobno wyrzucają szkło i tzw pety plastikowe. Pozostaje jeszcze frakcja papieru, którą
także można gromadzić w dowolnym miejscu i wyrzucać okazjonalnie.
Dziękuję za rozmowę.
Red.