Koalicja Obywatelska: „Mieszkanie dla obywateli, wsparcie dla przedsiębiorstw!”

Najnowsze Piła Polityka Regiony Wydarzenia

Dorobkiem dwóch kadencji PiS jest zdewastowanie rynku mieszkaniowego oraz nieustające ataki na przedsiębiorców. Dziś mieszkanie stało się dobrem nieosiągalnym dla 90% Polaków.  – powiedziała posłanka Małgorzata Janyska; Dramat i tragedia dotyczą wielu dziedzin życia publicznego w Polsce, ale mieszkanie jest – oprócz pracy – jednym z najważniejszych dóbr, którego pod rządami PiS polskim rodzinom brakuje! – wtórował jej senator Adam Szejnfeld podczas gdy razem rozpoczynali konferencję prasową poświęconą programowi Koalicji Obywatelskiej na rzecz zwiększenia dostępności mieszkań dla obywateli oraz wprowadzenia ułatwień dla przedsiębiorców. Oprócz posłanki Janyski i senatora Szejnfelda, w konferencji udział wzięli także Piotr Głowski, prezydent Piły oraz Jacek Gursz, burmistrz Chodzieży.

Przygotowaliśmy kompleksowy program wsparcia Polaków w zakupie i wynajmie mieszkań. Mamy doświadczenie, wiemy jak to się robi – deklarowali organizatorzy. Dzięki programowi rządu PO „Mieszkanie dla Młodych”, za naszych czasów własne mieszkanie uzyskało ponad 200 tys. osób.

– Widać więc kto jest skuteczny, kto ma doświadczenie i kompetencje – to Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.  Porównajmy to z działaniami PiS-u, za których rządów „Mieszkanie plus” zmieniło się w „Mieszkanie minus”. Z zapowiadanych bowiem 100 tys. mieszkań powstało zaledwie 15 tys. A trzeba dodać, że są to jednocześnie lokale kiepskiej jakości oraz bardzo drogie – mówiła posłanka Janyska.

– Polacy mają prawo godnie mieszkać, stąd dziś już proponujemy kredyt 0% dla wszystkich, którzy nie ukończyli 45 roku życia i nie mają własnego mieszkania. BGK zapłaci odsetki i pokryje marże banków – poinformował senator Szejnfeld, wiceprzewodniczący Regionu Platformy Obywatelskiej w Wielkopolsce.

Bardzo ważne jest też wsparcie dla samorządów. – W programie Koalicji Obywatelskiej przewiduje się przeznaczenie kwoty 10 miliardów złotych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dopłaty do czynszów dla osób wynajmujących mieszkania – podkreślał senator Ziemi Pilskiej.

Zabierając głos Prezydent Głowski odniósł się do obecnej, trudnej sytuacji na rynku mieszkaniowym – Szanse na posiadanie własnego mieszkania czy wynajmu muszą być równe a współpraca i zaangażowanie samorządu jest konieczne, bowiem potrzeba pieniędzy nie tylko na zakup, powstanie nowych mieszkań, ale i wyremontowanie tych już istniejących. Całe spektrum dobrych projektów ma szansę zaistnieć w szybkim tempie, co spowoduje ożywienie rynku lokalnego, a także rozwój rynku gospodarczego, w tym pracy i na to liczę – mówił Prezydent Piły.   

Burmistrz Jacek Gursz przedstawił obawy co do przyszłości zasobów mieszkaniowych samorządów – Jeżeli nie będzie radykalnych rozwiązań, to 10 miliardów zł może być kroplą w morzu potrzeb, jeśli chodzi o remonty starych mieszkań komunalnych. To skutek 8 lat zaniedbań PiS. Na szczęście sytuację ratuje rynek komercyjny, ale drożyzna PiS przekreśla szanse wielu mieszkańców na samodzielne kupno własnego mieszkania. Konieczna jest pomoc, o której dzisiaj mówimy – podsumował burmistrz Jacek Gursz, prezes Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Program Koalicji Obywatelskiej „Kredyt 0%”, to m.in.:

  1. Kredyt 0% na zakup pierwszego mieszkania dla osób do 45 roku życia.
  2. Kredytobiorca ma spłacać jedynie kapitał.
  3. Odsetki i marżę banku weźmie na siebie państwo poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego.
  4. Dodatkowo 10 mld zł zostanie przeznaczonych na dofinasowanie remontów mieszkań komunalnych.
  5. Przewiduje się także kwotę 600 zł dopłaty do czynszów mieszkaniowych.

Drugim tematem podniesionym przez parlamentarzystów i samorządowców Koalicji Obywatelskiej było wsparcie dla przedsiębiorców, zwłaszcza dla małych i średnich firm.

W ubiegłym roku z mapy Polski zniknęło ponad 200 tys. firm. Zamykają działalność albo ją zawieszają, bowiem nie dają rady w państwie PiS prowadzić działalności gospodarczej – mówiła posłanka Janyska. Biurokracja, fiskalizm, wysokie koszty energii i gazu niszczą przedsiębiorstwa – wtórował senator Szejnfeld. Boję się na przykład o cenioną nie tylko u nas Spółdzielnię Mleczarską Czarnków – dodała posłanka Małgorzata Jansyska, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Wielokrotnie w Sejmie i w Senacie wprowadzaliśmy korzystne dla MSP propozycje przepisów, ale PiS zawsze je odrzucał. Przygotowaliśmy zatem program, który wdrożymy po wygranych wyborach jesienią.  – deklarował senator Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Propozycje KO dla przedsiębiorców, które zaprezentowano podczas konferencji prasowej, Koalicji Obywatelskiej, to m.in:

  1. Kasowy PIT, czyli podatek dochodowy płatny tylko od opłaconych faktur – dla podatników o przychodach poniżej 2 mln euro.
  2. Chorobowe płatne przez ZUS, a nie przedsiębiorcę, już od 1 dnia zwolnienia pracownika, a nie dopiero po 33 dniach – dla pracowników zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach (do 9 pracowników).
  3. Urzędy Skarbowe jako Centra Obsługi Podatnika, w których przedsiębiorcy uzyskają niezbędną pomoc.
  4. Przywrócenie prostej i jasnej składki zdrowotnej. Skończymy z absurdami wywołanymi przez tzw. Polski Ład (np. płacenie składki zdrowotnej od sprzedaży samochodu).
  5. Wydłużenie okresu wejścia nowych ustaw w życie. Tzw. vacatio legis dla wszystkich ustaw ma być wydłużone do 3 miesięcy, a dla ustaw podatkowych do 6 miesięcy.

 

Podczas konferencji podniesiono wiele dodatkowych wątków. Jednym z nich była demonopolizacja gospodarki oraz przywrócenie niezależności od partii rządzącej wielu ważnych dla obywateli instytucji, w tym np. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzisiaj bowiem można mieć obawy, czy ten urząd bezstronnie dba o interesy konsumentów. Przykładem jest sprawa cen paliw Orlenu lub podwyżek cen biletów PKP – mówił senator Adam Szejnfeld.

 

Skończymy z budowaniem PRL w dzisiejszej Polsce przez PiS. Demokratyczne państwo i jego proobywatelskie instytucje mają stać na straży interesu społecznego, a nie partyjnego – podsumował senator Adam Szejnfeld.

 

Kamila Łańska

Dyrektor Biura Senatorskiego