Kolejne środki na remont i budowę nowych dróg z RFRD.

Inwestycje Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia
Naprawiamy lata zaniedbań Platformy. Przez lata zwłaszcza nasze Małe Ojczyzny cierpiały z powodu pogarszającego się stanu dróg. Nie ważne było bezpieczeństwo, komfort jazdy, nie wspominając o szybszym zużywaniu się samochodów i poszczególnych części.
Pieniądze były tylko dla dużych miast a mieszkańcy naszych gmin, wsi i sołectw dla Platformy Obywatelskiej praktycznie nie istnieli, mieliśmy za ich czasów lepszych i gorszych, bardziej uprzywilejowanych i tych mniej, którym nic się nie należało. My naprawiamy ten błąd. Trudno zliczyć wszystkie kilometry dróg jakie we współpracy z samorządowcami udało nam się wyremontować i wybudować.
W porównaniu do naszych poprzedników nie mamy się czego wstydzić, ponieważ jako rząd jesteśmy dla wszystkich
To nie pierwszy raz, kiedy nasz region otrzymuje wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Program, od kilku lat, umożliwia nam rozbudowę dróg i rozwój naszej okolicy.
Dzięki tym funduszom możemy komfortowo jeździć do pracy, a dzieci bezpiecznie dotrzeć do szkoły. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to kompleksowe wsparcie dla samorządów przy budowie i modernizacji dróg. Dzięki rządowym dofinansowaniom lokalna infrastruktura drogowa powstaje szybciej. To realnie przyczynia się do poprawy poziomu życia naszych mieszkańców.
Listy RFRD zostały zatwierdzone przez premiera Mateusza Morawieckiego. Cieszę się, że tak potrzebne środki trafią do powiatu pilskiego i jego gmin.
Powiat Pilski:
-1 530 446,70 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1228P – ul. Okólna w Pile
– 5 859 289,10 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Ruda-Glesno, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego
Gmina Piła:
– 3 499 773,18 zł na przebudowę ulicy Krzywej wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowana w ramach zadania pn. „Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej I etap”
Gmina Wyrzysk:
– 278 908,30 zł na remont ul. Leśnej w Wyrzysku, na odcinku od DW nr 242 do skrzyżowania z ul. Świerkową
Gmina Wysoka:
– 1 482 989,30 zł na przebudowę drogi Jeziorki Kosztowskie w kierunku Kosztowa (1,76 km)
– 419 985,59 zł na przebudowę drogi w miejscowości Kostrzynek
Marlena Zielińska
asystentka Poseł Marty Kubiak