Walne zebranie OSP Wyrzysk

Najnowsze Regiony Wydarzenia Złotów

Na zwołanym przez zarząd zebraniu spotkali się członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrzysku oraz grono znamienitych gości w tym zastępcą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile mł. bryg Paweł Kamiński, Piotr Pruss lokalny działacz i właściciel firmy szkoleniowej która przeprowadziła nieodpłatne szkolenie dla strażaków z OSP w Wyrzysku, radny miejski Stefan Wełniak, radny powiatowy Almuetaz Bellah Nasrullah oraz inne zaproszone osoby.

Podczas zebrania zostały przedstawione sprawozdania za miniony rok oraz plany na ten aktualny.  Wyrzyska jednostka w ubiegłym roku zajęła 20 miejsce pod katem udziału w akcjach na terenie województwa Wielkopolskiego. Zarząd za swoją ubiegłoroczną pracę otrzymał jednogłośne absolutorium.

Dzisiejsze spotkanie było również okazją do podziękowania za wkład w rozwój jednostki dla druhów, samorządowców, a także osób wpierających bezinteresownie Wyrzyską jednostkę w dalszym rozwoju.

P.P.