KOLEJNY KONWENT W RAMACH STOWARZYSZENIA PARTNERSTWO DLA ROZWOJU KRAJNY

Najnowsze

To była bardzo rzeczowa dyskusja z wieloma ciekawymi pomysłami. W Starostwie Powiatowym w Pile odbyło się kolejne spotkanie w ramach Stowarzyszenia „Partnerstwo dla rozwoju Krajny”.

– Wychodzę z założenia, że każde spotkanie, które służy rozwojowi naszych małych ojczyzn, jest niezwykle potrzebne i przynosi wymierne korzyści dla mieszkańców. To właśnie podczas dyskusji rodzą się kreatywne pomysły. Dlatego z wielką przyjemnością gościłem przedstawicieli lokalnych samorządów wchodzących w skład założonego w ubiegłym roku Stowarzyszenia Partnerstwo  dla rozwoju Krajny – powiedział gospodarz spotkania, starosta pilski Eligiusz Komarowski.

Tym razem rozmawiano o możliwości uzyskania dofinansowania na działania związane z edukacją regionalną i upowszechnianiem wiedzy na temat tradycji. Pozwoli to chociażby na organizację wydarzeń z udziałem zespołów folklorystycznych, zakup strojów czy promowanie osób, które od wielu dziesiątek lat działają w obszarze kultury.

Cały czas trwają także prace nad wspólnymi przedsięwzięciami związanymi z turystyką, jak na przykład rewitalizacja Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu, nowe ścieżki rowerowe czy szlaki kajakowe, jak również infrastrukturą drogową czy usługami społecznymi.

powiat.pila.pl