Kolejny podkład na torze do przywrócenia ruchu kolejowego pasażerskiego do Czarnkowa – położony!

Czarnków Inwestycje Najnowsze Wydarzenia

CZARNKÓW. 15 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą Studium Planistyczno ? Prognostycznego dla linii kolejowej Czarnków ? Rogoźno ? Wągrowiec. Wykonawcą opracowania będzie konsorcjum Infry ? Centrum Doradztwa Sp. z o.o. (lider) z Warszawy i Instytutu Kolejnictwa (partner).

Koszt studium w wysokości 1.309.950,00 zł, zostanie sfinansowana w 50 procentach przez Województwo Wielkopolskie i w 50 procentach przez partnerów porozumienia w celu podjęcia działań zmierzających do wznowienia ruchu pasażerskiego na liniach kolejowych nr 236 Wągrowiec ? Rogożno ? Bzowo Goraj i 390 Goraj ? Czarnków.

Porozumienie podpisały:

1)     Województwo Wielkopolskie;
2)     Powiat Czarnkowsko ? Trzcianecki;
3)     Powiat Obornicki;
4)     Powiat Wągrowiecki;
5)     Gmina Czarnków;
6)     Gmina Lubasz;
7)     Gmina Połajewo;
8)     Gmina Ryczywół;
9)     Gmina Rogośno;
10) Gmina Miejska Wągrowiec;
11) Gmina Wągrowiec;
12) Gmina Miasta Czarnków;
13) Steico Sp. z o.o.;
14) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP PLK S.A będzie realizatorem programu Kolej+. Właśnie od PKP PLK S.A. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 24.11.2020 r. otrzymał informację, że projekt pn. ?Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych numer 390/236 Czarnków ? Rogoźno ? Wągrowiec? pomyślnie przeszedł ocenę formalną i został zakwalifikowany do II etapu naboru w ramach programu Kolej +.

Od tej daty rozpoczął się bieg dwunastomiesięcznego terminu na przygotowanie wymaganych w II etapie naboru dokumentów, w tym Studium Planistyczno ? Prognostycznego. Za przygotowanie dokumentów zarówno do I jak i II etapu projektu odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego upoważniony przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego do występowania w ich imieniu.

(czarnków.pl)