Jest przetarg na S10 Piła – Wałcz.

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Ruszył przetarg na odcinek S10 Wałcz – Piła, tym samym szukamy wykonawców na wszystkie osiem odcinków realizacyjnych tej trasy od Szczecina do Piły, o łącznej długości 113,4 km. Pod koniec września ogłosiliśmy przetargi na pierwsze trzy odcinki, a w ubiegłą środę na kolejne cztery.  

Projekt i budowa drogi

Realizacja inwestycji, zapisanej w Rządowym Programie Budowy Dróg krajowych do 2030 roku, prowadzona będzie w formule Projektuj i buduj. Zgodnie z zakładanymi terminami w przyszłym roku planowane jest podpisanie umów. Wykonawcy inwestycji opracują projekty budowlane i uzyskają decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) co pozwoli rozpocząć prace w terenie w 2025 r. Kierowcy z nowej trasy skorzystają w 2028 r.

S10 Wałcz – Piła 

Odcinek rozpocznie się od końca obwodnicy Wałcza, która została oddana do ruchu w 2020 roku. Nowa trasa odejdzie w kierunku południowym od obecnego przebiegu DK10 omijając miejscowości Nowa Łubianka i Stara Łubianka. Na południe od m. Nowa Łubianka planowana jest realizacja pary MOP z rezerwą terenu na budowę stacji paliw i restauracji. Na przecięciu z drogą powiatową Stara Łubianka-Szydłowo powstanie węzeł drogowy Stara Łubianka. Następnie S10 wejdzie w tereny leśnej i zbliży się do obecnego przebiegu DK10. Nowa trasa w śladzie obecnej DK10 przejdzie między Zbiornikiem Koszyckim i Jeziorem Zalew. Na przecięciu z drogą S11 planowana jest realizacja węzła drogowego Piła Północ z drogą ekspresową S11. W ramach inwestycji powstanie pełny układ drogowy węzła Piła Północ wraz z tymczasowymi włączeniami do istniejącej DK10 od wschodu i DK11 od północy.

Na nowej trasie zaplanowano realizację węzłów drogowych Stara Łubianka i Piła Północ i pary MOP Stara Łubianka. Powstanie sześć wiaduktów, cztery estakady, przejście górne i przejście dolne dla zwierząt.

Przetargi – terminy i kryteria

Wykonawcy będą mieli 10 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Zakładamy, że jej procedowanie zajmie 7 miesięcy, a na prace w terenie przypadną kolejne 22 miesiące. Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu będziemy brać pod uwagę cenę, a także trzy pozacenowe kryteria. 20 proc. stanowi przedłużenie okresu gwarancji na ekrany akustyczne, kolejne 20 proc. można zyskać za przedłużenie gwarancji na obiekty mostowe, a 5 proc. za zagospodarowanie na placu budowy pozyskanego destruktu asfaltowego. Cena stanowi 55 proc.

Szczegóły przetargów dostępne są na naszej platformie zakupowej dla wszystkich ośmiu odcinków:

·         S10 Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo

·         S10 Stargard – Suchań

·         S10 Suchań – Recz

·         S10 Recz – Cybowo

·         S10 Cybowo – Łowicz Wałecki

·         S10 Łowicz Wałecki – Piecnik

·         S10 Piecnik – Wałcz

·         S10 Walcz – Piła

Ponad 110 km nowej drogi ekspresowej 

S10 Szczecin – Piła będzie dwujezdniową drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Droga została podzielona na osiem odcinków realizacyjnych. Wybudowany zostanie fragment łączący węzeł Szczecin Kijewo (autostrada A6) z gotowymi już odcinkami od Zdunowa (granica Szczecina) do końca obwodnicy Stargardu oraz siedem odcinków od Stargardu do Piły (z wyłączeniem funkcjonującej już od 2020 roku obwodnicy Wałcza).

Nowa droga ekspresowa S10 będzie omijała miejscowości, przez które przebiega obecna DK10, między innymi Suchań, Recz, Kalisz Pomorski i Mirosławiec. Na węźle Piła Północ – przyszłym połączeniu S10 i S11 – zakończy się odcinek Szczecin – Piła. Na trasie przewidziano budowę trzynastu węzłów drogowych oraz między innymi 56 wiaduktów, ośmiu estakad i 20 przejść górnych dla zwierząt. Powstaną też trzy pary Miejsc Obsługi Podróżnych i Obwód Utrzymania Drogi.

Przygotowanie inwestycji 

W roku 2017 decyzją Ministra Infrastruktury otrzymaliśmy środki finansowe na prace przygotowawcze dla drogi S10 na terenie Pomorza Zachodniego (łącznie to finansowanie sięgnęło 40 mln zł). W latach 2018-2019 była przygotowywana dokumentacja środowiskowa dla S10 Stargard – Piła. Szczegółowe inwentaryzacje przyrodnicze umożliwiły wskazanie optymalnego przebiegu trasy. W lipcu 2021 roku uzyskaliśmy decyzję środowiskową, która ustaliła przebieg 108 km drogi ekspresowej.

Następnie na początku 2022 roku podpisaliśmy umowy na opracowanie koncepcji programowych wraz z wykonaniem badań podłoża. Prace dokumentacyjne wraz z pracami terenowymi – sondowaniami i wierceniami na całym przebiegu trasy zostały zakończone w bieżącym roku, co dało możliwość rozpoczęcia przetargów na realizację S10.

Odrębnie przebiegał proces przygotowawczy dla pierwszego patrząc od strony Szczecina odcinka S10 Szczecin Kijewo – Zdunowo. W 2018 roku podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji w formule Projektuj i buduj. Od roku 2020 trwało uzyskiwanie decyzji środowiskowej. Pod koniec roku 2022 została uzyskana decyzja środowiskowa, jej wydanie umożliwiło realizację badań podłoża dla wybranego wariantu.

Połączenie Zachodniego Pomorza z centrum kraju 

Droga S10, o długości ok. 410 km, będzie łączyła Szczecin przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń z aglomeracją Warszawską. Realizacja wszystkich brakujących odcinków zapisana jest w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Będzie to bezpośrednie połączenie regionów Pomorza Zachodniego, północy Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego i Mazowsza. Dzięki tej drodze powstanie alternatywny szlak transportowy na północ od autostrady A2.

Kierowcy oprócz wspomnianego wcześniej odcinka od Zdunowa do Stargardu oraz obwodnicy Wałcza w woj. zachodniopomorskim korzystają także z trzech innych odcinków S10. To obwodnica Wyrzyska (w części jednojezdniowa) w woj. wielkopolskim oraz Bydgoszcz Zachód – Bydgoszcz Południe i Toruń Zachód – Toruń Południe (jednojezdniowa) w woj. kujawsko-pomorskim. To w sumie ok. 70 km.

W realizacji są cztery odcinki od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Toruń Południe. Pierwszy wniosek o ZRID został złożony w lipcu, drugi w sierpniu. Dla dwóch pozostałych w dalszym ciągu opracowywane są materiały do wniosku o ZRID.

W przygotowaniu znajdują się odcinki Wyrzysk – Bydgoszcz (40 km) oraz A1 – Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. Pierwszy z nich uzyskał w listopadzie ub.r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku drugiego projektanci pracują nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ). Trwają też prace przygotowawcze związane z poszerzeniem około 35 km autostrady A1 na odcinku Toruń – Włocławek, który będzie miał wspólny przebieg z S10, o dodatkowy pas ruchu.  

Na terenie woj. wielkopolskiego, złożyliśmy wniosek o uzyskanie DŚU dla odcinka Piła – Wyrzysk (o długości ok. 28 km) i czekamy na jej wydanie. Opracowujemy dokumentację do złożenia wniosku o DŚU dla dobudowy drugiej jezdni dla obwodnicy Wyrzyska (na odcinku 5 km).

GDDKiA