Konferencja ?Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa?

Chodzież Najnowsze Wydarzenia
CHODZIEŻ. Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna ?Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa?, ruszyła na dobre w powiecie chodzieskim. Po lekcjach edukacyjnych w placówkach oświatowych odbyła się bardzo potrzebna i interesująca konferencja podejmująca zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w sezonie grzewczym, a w szczególności sposoby zabezpieczania się przed zatruciem tlenkiem węgla.
 27 listopada w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Chodzieży, na konferencję ?Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa? przybyli:
– Pan Adam Hermaszczuk – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chodzieży,
– Pan Marek Rak Zastępca Kierownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Chodzieży Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.
z o.o.,
– Pan Marek Nowak przedstawiciel Stowarzyszenia Elektryków Polskich Odział w Pile,
– Pan Bartosz Ciszewski – członek Korporacji Kominiarzy Polskich Oddział w Pile,
– przedstawiciele urzędów miast i gmin z terenu powiatu chodzieskiego,
– przedstawiciele spółdzielni, stowarzyszeń i wspólnot mieszkaniowych powiatu chodzieskiego,
– przedstawiciele mediów,
– inni obserwatorzy, w tym funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży.
Podczas konferencji zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w sezonie grzewczym zaprezentowali przedstawiciele następujących służb i instytucji:
? Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chodzieży.
? Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Oddział w Pile.
? Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu Chodzież.
? Korporacja Kominiarzy Polskich.
? Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.
Szczegółowe informacje dotyczące kampanii ?Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa? oraz profilaktyki bezpieczeństwa w sezonie grzewczym opisane zostały na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży http://www.chodziez.psp.wlkp.pl/ w zakładce ,,Porady??.
Dziękujemy wszystkim za udział w konferencji!
mł. bryg. Leszek Naranowicz
Fot. Żaneta Rybińska