KONKURS „MŁODZIEŻ KONTRA PRZEMOC”

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

W ubiegły piątek pilscy policjanci brali udział w przedsięwzięciu „Piła przeciw przemocy” zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile. Wydarzenie było okazją do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego, a także rozmów i dyskusji z młodzieżą na temat rożnych form przemocy.

W ramach lokalnej kampanii „TO boli mocniej” uczniowie z pilskich szkół podstawowych wzięli udział w konkursie plastycznym pt.: „Młodzież kontra przemoc”. Zadaniem uczestników było wykonanie prac plastycznych dotyczących przemocy psychicznej. Celem konkursu było podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy domowej i rówieśniczej. Idea odnosiła się również do nauki i promowania zachowań przeciwstawienia się oraz wyrażania dezaprobaty wobec przemocy.

Podczas przedsięwzięcia młodzież zadawała przygotowane wcześniej pytania policjantom, psychologom, kuratorom, a także przedstawicielom instytucji pomocowych. Uczniowie pytali między innymi o to gdzie szukać pomocy, jakie są algorytmy postępowania w przypadku otrzymania informacji o stosowaniu przemocy oraz jak pomagać osobom dotkniętym tego rodzaju przestępstwami.

Kreatywność, pomysłowość i staranność wykonanych prac zaskoczyła komisję, w skład której wchodzili przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji i służb mundurowych. Autorzy zwycięskich oraz wyróżnionych dzieł otrzymali nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

st. sierż. Magdalena Mróz