Krajenka Wybudowanie – zamknięcie fragmentu drogi w dniach 06-07.02.2023r.

Inwestycje Najnowsze Wydarzenia

KRAJENKA. Szanowni Mieszkańcy, w związku z realizacją zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zachodzi konieczność zamknięcia na okres dwóch dni (06-07 lutego 2023r.) fragmentu drogi na terenie sołectwa Krajenka Wybudowanie.

Mieszkańców, kierujących przepraszamy za wszelkie niedogodności prosząc jednocześnie o stosowanie się do tymczasowego oznakowania dróg i korzystanie z alternatywnych połączeń drogowych zaznaczonych na zamieszczonej poniżej mapie.