Spotkanie z przedstawicielami działkowców

Najnowsze Wydarzenia

KRAJENKA. Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka Stefan Kitela gościł Prezesa Okręgu PZD w Pile Mariana Praczyka, Wiceprezes Okręgu PZD w Pile Marię Fojt oraz Prezesa Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Wincentego Witosa w Krajence Ryszarda Borunia.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasową współpracę, rozmawiano również na temat kolejnych wspólnych działań samorządu z działkowcami.

Przedstawiciele pozytywnie odnieśli się i podziękowali za budowę parkingów przy ogródkach działkowych w Krajence.

Burmistrz Krajenki poinformował, iż w tym roku przebudowany zostanie brukowy fragment ulicy Floriańskiej, z którego korzystają również działkowcy. Poprawi to w znaczący sposób komfort przemieszczania się zarówno dla mieszkańców jak i działkowców.

Burmistrz podziękował obecnym na spotkaniu za zaangażowanie, wykonaną w roku ubiegłym przebudowę wjazdu, ogrodzenia ROD w Krajence. Zadeklarował również, że będzie w dalszym ciągu wspierał działkowców z Krajenki.

Spotkanie zakończyły rozmowy na temat elektryfikacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Krajence. Burmistrz dokonał w ostatnich dniach uzgodnień dotyczących lokalizacji infrastruktury elektroenergetycznej na terenie działek.

krajenka.pl