Kwalifikacje wojskowe dobiegły końca

Najnowsze Wydarzenia Złotów

Od prawie miesiąca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Złotowie trwała kwalifikacja wojskowa. Na terenie powiatu złotowskiego kategorie otrzymało 388 osób (w tym 13 kobiet).

Tuż przed zakończeniem procesu kwalifikacyjnego wizytę złożyli: szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Pile ppłk. Sylwin Donard oraz szef Wydziału Rekrutacji WCR mjr Bogusław Stasiak. Przedstawiciele wojska nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości, chwaląc tym samym złotowski samorząd za przygotowanie obiektu i utrzymanie go w obowiązujących standardach przez cały czas trwania procesu kwalifikacyjnego.

Z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji spotkał się starosta złotowski Ryszard Goławski oraz jego zastępca Małgorzata Sameć.

 

  • Starostwo Powiatowe w Złotowie, (ab)