LAUREACI XII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

Edukacja Najnowsze Piła Regiony Rolnictwo
W dniu 29 marca 2022 roku w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Pile odbyło się posiedzenie komisji konkursowej XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem: „ Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” na etapie regionalnym.
Konkurs dedykowany był do dzieci w dwóch grupach wiekowych tj.: I grupa – dzieci z klas 0-3 i II grupa, dzieci klas 4-8.
W tegorocznej edycji udział wzięło 155 uczniów z 10 szkół podstawowych. Komisja konkursowa oceniała prace nie tylko pod względem walorów estetycznych,
ale również zgodności z tematyką konkursu, jej trafności przedstawienia oraz oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu tematu konkursu.
Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom osób pracujących i przebywających w gospodarstwach rolnych.
Prace konkursowe oceniała Komisja w składzie:
Przewodniczący:
Grzegorz Płachta – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Pile,
Członkowie:
1. Magdalena Zgiep-Porzucek – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Pile,
2. Emilia Załachowska – Radna Rady Powiatu w Pile, Członek Zarządu Powiatu w Pile,
3. Agnieszka Norkowska – Redaktor Naczelna Wasze Media,
4. Dorota Kledzik – Starszy Inspektor Pracy Główny Specjalista w Oddziale Państwowej Inspekcji Pracy w Pile,
5. Paweł Kądziela – Radny Rady Gminy Szydłowo, Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki.
6. Roman Jasiński – malarz, Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie,
7. Zbigniew Skorupa – Specjalista w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Placówce Terenowej KRUS w Pile,
Laureatami etapu regionalnego zostali:
w I grupie wiekowej (klasy 0 – 3)
I miejsce – Krzysztof Tomaszewski, Klasa 3, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kosztowie;
​II miejsce – Gabriel Krela, Klasa 3, Szkoła Podstawowa im. prof. Alfreda Sofki w Białej;
III miejsce – Krzysztof Ciepłuch, Klasa 0, Szkoła Podstawowa im. Wacława Popiela w Mościskach;
w II grupie wiekowej (klasy 4 – 8)
I miejsce – Lena Krzemińska, Klasa 7, Szkoła Podstawowa im. kmdr Bolesława Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim;
II miejsce – Nikodem Gruntkowski, Klasa 4, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Kaczorach;
III miejsce – Maciej Kaleta, Klasa 7, Zespól Szkól im. Janusza Korczaka w Szydłowie.
Dodatkowo przyznane zostały wyróżnienia, które otrzymali:
1) w I grupie wiekowej:
– Hanna Błaszczyk z klasy 0 z Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie,
– Zuzanna Dróbka z klasy 3 ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Falmierowie,
– Roksana Wolna z klasy 2 ze Szkoły Podstawowej w Krzyżu Wielkopolskim,
2) w II grupie wiekowej:
– Ewa Kastner z klasy 7 ze Szkoły Podstawowej im. kmdr Bolesława Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim
– Martyna Kania z klasy 7 ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej w Skrzatuszu,
– Paweł Ksobiech z klasy 4 ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kaczorach.
Wszystkim laureatom składamy serdeczne gratulacje.
Uroczysta gala, na której zostaną wręczone cenne nagrody rzeczowe oraz dyplomy okolicznościowe odbędzie się w maju tego roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile.
Gala relacjonowana będzie przez lokalne media.
Patronat honorowy nad konkursem na etapie regionalnym już po raz drugi z rzędu objął Starosta Pilski Pan Eligiusz Komarowski.