Lekarze rodzinni: taka reforma nocnej i świątecznej opieki nie zlikwiduje problemów w SOR-ach

Interwencje kraj Najnowsze Wydarzenia Zdrowie

Trudno znaleźć uzasadnienie merytoryczne dla zmian w POZ proponowanych w stanowisku Rady ds. COVID-19 – ocenia Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

  • Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce odniosło się do stanowiska Rady ds. Covid-19 w sprawie zmian w POZ z 22 czerwca br.
  • Trudno znaleźć w literaturze dotyczącej organizacji opieki zdrowotnej i ekonomii zdrowia i opieki zdrowotnej uzasadnienie merytoryczne dla proponowanych zmian – czytamy w stanowisku ZG KLRwP
  • Proponowane zmiany w finansowaniu przekreślają możliwość racjonalnego i elastycznego zarządzania funduszami oraz organizowania pracy POZ – wskazuje ZG KLRwP
  • Propozycja przeniesienia koordynacji opieki do poziomu lecznictwa szpitalnego jest ważnym przyczynkiem do uprzedmiotowienia podopiecznego – zaznacza
  • Sugerowana reforma organizacji Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej nie zlikwiduje istniejących problemów w SOR-ach – podkreśla
  • Próba precyzyjnego opisania uzasadnienia dla teleporady to propozycja kolejnych ingerencji w autonomię pacjenta i lekarza w wyborze formy konsultacji – dodaje

Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce odniosło się do stanowiska Rady ds. Covid-19 w sprawie zmian w POZ z 22 czerwca br.

“Trudno znaleźć uzasadnienie dla proponowanych zmian”

“Wśród członków ZG KLRwP lektura dokumentu wywołała duże zaskoczenie, bardzo trudno bowiem znaleźć w literaturze dotyczącej organizacji opieki zdrowotnej i ekonomii zdrowia i opieki zdrowotnej uzasadnienie merytoryczne dla proponowanych zmian” – czytamy w stanowisku Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Jak wskazuje ZG KLRwP, “proponowane zmiany w finansowaniu przekreślają możliwość racjonalnego i elastycznego zarządzania funduszami oraz organizowania pracy POZ, a tym samym dostarczania usług zgodnie ze strukturą demograficzną, lokalnymi uwarunkowaniami i potrzebami populacji objętej opieką”.

Zarząd Główny KLRwP zauważa, że od wielu lat zgłaszane są trudności w wymianie informacji pomiędzy specjalistami medycyny rodzinnej, a lekarzami ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i szpitali.

“Popieramy w tym zakresie działania dążące do poprawy komunikacji i partnerskiej współpracy pomiędzy lekarzami dla dobra pacjentów. Postulowane przez radę ds. COVID-19 zmiany nie rozwiązują problemu. Trzeba mieć na uwadze, że propozycja przeniesienia koordynacji opieki do poziomu lecznictwa szpitalnego jest ważnym przyczynkiem do uprzedmiotowienia podopiecznego” – pisze ZG KLRwP.

“Sugerowana reforma organizacji Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej nie zlikwiduje problemów w SOR-ach”

“Sugerowana reforma organizacji Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej nie zlikwiduje istniejących problemów w SOR-ach i IP. Zarząd KLRwP przypomina, że lekarze rodzinni od lat z poświęceniem i ponad siły zapewniają opiekę swoim pacjentom, a POZ to jedyny łatwo dostępny poziom opieki w polskiej ochronie zdrowia” – zaznacza. (…)