Likwidacja egzaminu ósmoklasistów?

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty apeluje o zlikwidowanie egzaminu ósmoklasisty. Ich zdaniem egzamin w ósmych klasach nie ma żadnej wartości dla uczniów.

Egzamin ósmoklasisty to złe rozwiązanie, bo nauczyciele zbytnio koncentrują się na przygotowaniu do egzaminów, a nie na przekazywaniu wiedzy. Poza tym odbywa się on na zakończenie nauki w szkole podstawowej, więc uczeń nie otrzyma informacji zwrotnej o tym, co należy poprawić ani nikt mu w tym nie pomoże.

Obecnie wyniki egzaminu ósmoklasisty są jednym z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Pojawiają się głosy, że mogłyby je zastąpić rozmowy kwalifikacyjne. Dyrektorzy szkół popierają pomysł likwidacji egzaminów zewnętrznych dla ósmoklasistów, podczas gdy niektórzy nauczyciele chcą, aby na takim egzaminie pojawił się dodatkowy, czwarty przedmiot, na przykład biologia, chemia lub historia.

Przed powrotem do “dawnego” przestrzegają nauczyciele spodziewając się presji rodziców na wyższe oceny u dzieci niż wynika z ich wiedzy/umiejętności/pracowitości. A więc trzeba tak to zrobić, by nie dochodziło do dyskryminowania uczniów, bo każda szkoła będzie chciała wybrać sobie tych najzdolniejszych. Może gdyby nie było rankingów szkół, to nie byłoby problemu bardziej i mniej obleganych placówek