Lipcowa lista leków refundowanych

Biznes kraj Najnowsze Zdrowie

Jest lipcowa lista leków refundowanych. Resort zdrowia przedstawił też podsumowanie zmian w pierwszej połowie 2022 roku. W tym okresie refundacją objęto 46 nowych cząsteczko-wskazań.

  • Od 1 lipca 2022 roku obowiązuje nowa lista leków refundowanych
  • Dla 243 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta spadnie, w przypadku 449 pozycji wzrośnie (maksymalnie 10,48 zł)
  • W I połowie 2022 roku refundacją objęto 46 nowych cząsteczko-wskazań

Lipcowa lista leków refundowanych

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano obwieszczenie z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Przedstawiono również obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu.

Jakie zmiany niesie lipcowa lista leków refundowanych?

W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do wykazu zostały dodane 54 produkty bądź nowe wskazania.

Dla 153 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 4 340,25 zł).

Dla 33 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,34 zł do 8,32 zł).

Dla 243 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 2 164,55 zł).

Dla 449 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 10,48 zł).

Dla 479 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 2 164,55 zł).

Dla 155 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 11,54 zł).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdzie się 126 produktów bądź wskazań figurujących w poprzednim obwieszczeniu.

Przede wszystkim zaś zawiera zmiany w zakresie programów lekowych i katalogu chemioterapii.

Półroczne podsumowanie refundacyjne

Tym razem resort zdrowia przygotował też podsuwanie zmian w pierwszym półroczu 2022 roku.

W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją zostało dodanych 304 produktów bądź nowych wskazań.

Dla 1446 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 7753,98 zł).

Dla 61 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,32 zł do 3726,00 zł).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres z wykazów usunięto 495 produktów bądź wskazań.

Wydano 5174 decyzji administracyjnych.

W I połowie 2022 r. (do 15 czerwca 2022 r.) wpłynęło 1379 wniosków (łącznie: o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu, podwyższenie, obniżenie urzędowej ceny zbytu oraz skrócenie obowiązywania decyzji) – dla porównania w 2021 wpłynęło 4114 wniosków.

W I połowie 2022 r. refundacją objęto 46 nowych cząsteczko-wskazań.