Lokalne Grupy Działania zacieśnią współpracę!

Czarnków Najnowsze Regiony Wydarzenia

Lokalne Grupy Działania funkcjonujące na terenie naszego Województwa podejmują się wspólnych przedsięwzięć. We wtorek 4 kwietnia przedstawiacie czterech Stowarzyszeń zawarli umowę o współpracy w ramach realizacji projektu „Spektakl Międzypokoleniowych Atrakcji Kulinarnych”, który obejmuje organizację różnorodnych wydarzeń promocyjnych, publikacji oraz wyjazdów studyjnych. Wartość całego zadania wynosi ponad 588 tys. zł.

Działalność Lokalnych Grup Działania (LGD) na trenie naszego Regionu od lat pokazuje jak duży potencjał rozwojowy tkwi w naszej społeczności. Projekty i nabory wniosków przeprowadzane przez LGD cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, lokalnych samorządów i mieszkańców. Podejmowane nowe przedsięwzięcia mają nie tylko wspierać rozwój i poprawę jakości życia ale także promować dziedzictwo kulturowe, bogactwo przyrodnicze i lokalne atrakcje. Działania LGD mają także umożliwiać wymianę doświadczenia, wiedzy oraz nawiązywania i zacieśniania współpracy w wielu obszarach. W ramach rozwoju lokalnego i realizacji założeń Lokalnych Strategii Rozwoju 4 LGD z terenu Wielkopolski nawiązały współpracę w ramach wspólnej operacji pn. „Spektakl Międzypokoleniowych Atrakcji Kulinarnych”. Stosowną umowę 4 kwietnia 2023 roku podczas spotkania w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu podpisali Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski reprezentujący Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawiciele Stowarzyszeń „Solidarni w Partnerstwie”, „Wielkopolska Wschodnia”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek oraz Stowarzyszenie Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania.
Lokalne Grupy Działania funkcjonujące na terenie Wielkopolski oprócz rozwoju gospodarczego dbają o rozwój społeczny, kulturowy, transfer wiedzy, wymianę doświadczeń oraz integrację mieszkańców. 4 Stowarzyszenia, które funkcjonują na terenie naszego województwa podejmując współpracę dają szansę uczestnikom projektów poznać lokalny dorobek kulinarny, nowe tradycje, zdobyć praktyczną wiedzę oraz nawiązać długoterminową współpracę. Wsparcie, które wynosi ponad 588 tys. zł umożliwia wykonanie szeregu akcji promujących region, miejscowe dziedzictwo kulinarne integrując lokalne społeczności wywodzące się z różnych stron Wielkopolski. Zawarta umowa współpracy jest przykładem i zachętą dla innych Lokalnych Grup Działania do podejmowania i realizacji innych wspólnych operacji – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski
Celem operacji jest rozwój obszarów objętych Lokalną Strategią Rozwoju na trenie działalności poszczególnych Stowarzyszeń, które obejmują powiaty: turecki, koniński, kolski, obornicki, poznański oraz czarnkowsko-trzcianecki. Zwiększenie ich atrakcyjności turystycznej oraz kultywowanie dziedzictwa kulinarnego. Promocja dziedzictwa kulturowego poprzez zorganizowanie wydarzeń kulinarnych. Wzmocnienie sektora społecznego, szczególnie Kół Gospodyń Wiejskich poprzez zwiększenie wiedzy w zakresie kultywowania i promowania lokalnego dziedzictwa kulinarnego oraz zacieśnienie współpracy między uczestnikami projektu, a także integracja partnerów poprzez wspólne uczestnictwo w wydarzeniach, wyjazdach studyjnych. W ramach projektu każdy z uczestników projektu zrealizuje:
 Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” (obszar działalności obejmuje Gminy: Golina, Tuliszków, Stare Miasto, Rzgów, Rychwał, Grodziec) realizuje: wyjazdy studyjne, warsztaty kulinarne, wydanie publikacji, wydarzenie promocyjne.
 Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” (obszar działalności obejmuje Gminy: Wierzbinek Sompolno, Kramsk, Krzymów, Babiak, Koło) realizuje: wyjazdy studyjne, wydanie publikacji, wydarzenie promocyjne.
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek (obszar działalności obejmuje Gminy: Oborniki Suchy Las, Murowana Goślina, Ryczywół) realizuje: wyjazdy studyjne, warsztaty kulinarne, wydanie publikacji.
 Stowarzyszenie Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania (obszar działalności obejmuje Gminy Czarnków (gm. miejska i wiejska), Drawsko, Krzyż Wlkp., Lubasz, Połajewo, Trzcianka, Wieleń) realizuje: wyjazdy studyjne, konkurs kulinarny, wydanie publikacji, wydarzenie promocyjne.
Cały projekt zostanie zrealizowany przez partnerów do końca 2023 roku.

Bartosz Zalas