MAJOWA EDUKACJA NAJMŁODSZYCH W SIEDZIBIE JRG

Chodzież Najnowsze Regiony

W miesiącu maju 2023 roku strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży przeprowadzili pokazy i prezentacje sprzętu ratowniczo – gaśniczego połączone z zajęciami edukacyjnymi głównie dla młodych mieszkańców miasta Chodzieży i powiatu chodzieskiego.

Siedzibę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej odwiedzili głównie dzieci z przedszkoli z terenu miasta Chodzieży ale również z poza. Głównym tematem spotkań było bezpieczne zachowywanie się w czasie wypoczynku letniego, w tym zagrożenia jakie występują na strzeżonych i niestrzeżonych akwenach wodnych. Poza tym przybliżone zostały m.in. tematy związane z zagrożeniami występującymi w domach i miejscach zamieszkania zbiorowego. Ciekawymi zajęciami były spotkania w salce szkoleniowej JRG przy „Mobilnym symulatorze zagrożeń pożarowych”. Ponadto odbyły się pokazy specjalistycznego sprzętu strażackiego.
W związku ze zbliżającym się okresem letnim apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, rozwagi i trzeźwego umysłu podczas wypoczynku nad wodą! Szczegółowe porady dotyczące bezpiecznego zachowywania się przy występujących zagrożeniach podczas wakacji można uzyskać na stronie internetowej komendy https://www.gov.pl/web/kppsp-chodziez/prewencja-spoleczna zakładce
„CO ROBIMY / PREWENCJA SPOŁECZNA”.

Opracowanie: bryg. Leszek Naranowicz (KP PSP Chodzież).
Zdjęcia: archiwum JRG PSP w Chodzieży