ZŁUDNA “WOLNOŚĆ”- UCIECZKI NIELETNICH

Najnowsze Regiony Wałcz Wydarzenia

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu prowadzili poszukiwania za zaginioną nastolatką. Wszystko na szczęście zakończyło się szybko i szczęśliwie. Każdego dnia z polskich domów i placówek zajmujących się opieką nad dziećmi znika wielu młodych ludzi, każde z nich ucieka przed czymś innym. Zaangażowane Policji w problematykę samowolnego oddalenia się nieletnich z ich miejsc przebywania polega przede wszystkim na inicjowaniu działań poszukiwawczych.

Policjanci z Wałcza otrzymali zgłoszenie, po czym przyjęli zawiadomienie od matki o zaginięciu nastolatki. Wiadomym było, że dziewczynka samowolnie oddaliła się ze szkoły, po czym w domu pozostawiła plecak szkolny i telefon komórkowy oraz niepokojącą informację na kartce. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania poszukiwawcze. Istniało realne zagrożenia dla życia i zdrowia dziecka.

Na szczęście szybko odnaleziono 14 latkę i wszystko zakończyło się szczęśliwie. Zawsze w tego typu przypadkach policjanci zebrany w danej sprawie materiał przekazują do Sądu Rodzinnego z wnioskiem o wgląd w sytuację danej rodziny, po to, aby sprawdzić, dlaczego dziecko uciekło. To sąd decyduje o dalszym losie małoletniego oraz jego opiekunów prawnych.

Z chwilą otrzymania zgłoszenia o ucieczce nastolatka policjanci w pierwszym etapie poszukiwań starają się uzyskać jak najwięcej informacji na temat małoletniego i w zależności od rodzaju ustaleń podejmują dalsze czynności i nadają odpowiedni poziom poszukiwań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niemniej jednak w każdym przypadku, niezależnie od nadanego poziomu poszukiwań, dla policjantów najważniejsze jest jak najszybsze odnalezienie dziecka. Poziom I wymaga od policji zaangażowania jak największych sił i środków do poszukiwań. Funkcjonariusze starają się uzyskać jak najwięcej informacji dotyczących osoby zaginionej.

Dlaczego dzieci uciekają z domu? Najczęstszą przyczyną są trudne relacje z rodzicami. gdy nie ma zainteresowania i ciepła oraz zrozumienia, rodzi się myśl o ucieczce. Młodzi ludzie uciekają, gdy czują się osaczone przez rodziców, nie pozwala się im na samodzielność. Uciekają też od rodziców zbyt wymagających, bo nie potrafią sprostać ich oczekiwaniom, zaburzone relacje z rówieśnikami, uzależnienia, a także niespełniona, trudności w nauce, jak i młodzieńcza miłość.
Konsekwencje mogą być różne. Jeśli jest to pierwszy wybryk ze strony “uciekiniera”, taka osoba może zostać objęta dozorem kuratorskim, jeżeli jednak sytuacja powtarzała się nagminnie, sąd może zdecydować nawet o umieszczeniu małoletniego w ośrodku wychowawczym. Również w stosunku do rodziców – jeśli w toku postępowania ujawnione zostaną zaniedbania, mogą oni mieć ograniczone bądź odebrane prawa rodzicielskie.

Każde zaginięcie czy też ucieczkę dziecka należny zgłosić. Najważniejsze jest jednak to, by w przyszłości nikt z nas nie zapominał, że ucieczka nieletniego to tak naprawdę ucieczka zagubionego dziecka, które być może w ten sposób woła o pomoc.

Co robić jeśli dziecko uciekło?

Na komendę koniecznie zabierz ze sobą jego aktualne zdjęcie.

Funkcjonariusze starają się uzyskać jak najwięcej informacji dotyczących osoby zaginionej.

Możesz być pytany o wszystkie szczegóły. Nie zatajaj więc żadnej informacji, gdyż każda z nich może zadecydować o kierunku działania policji.

Wywiad z rodzicami ma pomóc w poszukiwaniach.

Przypomnij sobie, w co dziecko było ubrane, z uwzględnieniem znaków szczególnych.

W przypadku starszych dzieci – jeśli masz podejrzenia co do przyczyny ucieczki i ewentualnego miejsca pobytu – poinformuj o tym.

Powiedz o miejscach, w których dziecko spędza najwięcej czasu.

Sprawdź, czy w jego pokoju nie ma żadnych przedmiotów i znaków świadczących o motywach ucieczki.

Możesz sprawdzić ostatnio przeglądane strony internetowe i pocztę elektroniczną. Należy sprawdzić biling rozmów telefonicznych oraz wyciągi z kart bankomatowych.

Jeśli dziecko posiada przy sobie telefon – jest możliwość szybkiego namierzenia go na podstawie karty SIM

KPP Wałcz