Mennica Skarbowa sprzedała w tym roku już 3,5 tony złota

Biznes Inwestycje kraj Najnowsze Wydarzenia
Mennica Skarbowa sprzedała w tym roku już 3,5 tony złota co oznacza wzrost o prawie 30% w stosunku do roku ubiegłego. Sprzedaż za 3 kwartały 2022 roku wzrosła do 879 mln złotych w porównaniu do 651 mln zł zanotowanych w analogicznym okresie 2021 roku. Spółka nadal obserwuje zwiększony popyt na złoto inwestycyjne szczególnie o mniejszej gramaturze.
Mennica Skarbowa, największy w Polsce dealer złota inwestycyjnego i innych metali szlachetnych, wygenerowała w trzecim kwartale 2022 roku 280,4 mln zł przychodów. Tym samym Spółka przekroczyła poziom sprzedaży uzyskany w analogicznym okresie 2021 roku, który wynosił 224,5 mln zł. Jednocześnie w skali trzech kwartałów tego roku poziom przychodów wzrósł z poziomu 651 mln zł z 2021 roku do 879 mln zł w 2022 roku. Narastająco zysk netto za trzy pierwsze kwartały 2022r wyniósł 24,4 mln zł co stanowi wzrost o 60,5% w stosunku do 15,2 mln zł zysku netto wygenerowanego w analogicznym okresie 2021 roku. Spółka nadal obserwuje wśród Polaków zwiększony popyt na złoto inwestycyjne szczególnie o mniejszej gramaturze. Polska pobije ubiegłoroczny rekord sprzedaży tego kruszcu na poziomie 14 ton w skali całego kraju.
Mennica Skarbowa sprzedała w tym roku już 3,5 tony złota, czyli więcej o prawie 30% w stosunku do roku ubiegłego. Klienci najchętniej kupowali monety Krugerrand (wzrost o 15% w porównaniu do ubiegłego roku) a także małe sztabki 1, 5, 10 gramów oraz 100g (tu wzrost o 20%). Szczególnie od momentu wybuchu wojny na Ukrainie produkty o mniejszej gramaturze cieszą się dużym powodzeniem, gdyż takie złoto inwestycyjne można najłatwiej sprzedać na całym świecie, ale także w razie konieczności wymienić na inne towary.
Istotnym czynnikiem, który wpłynął na wysokie wyniki sprzedaży, była szeroka oferta produktów dostępnych „od ręki”. Duża dostępność towarów bezpośrednio w szesnastu oddziałach stanowi istotną przewagę konkurencyjną Spółki, jako że klienci preferują tę formę sprzedaży. Wzrost wolumenu sprzedaży spowodował przyjęcie polityki wysokiego zatowarowania, m.in. w celu płynnej realizacji sprzedaży towarów „od ręki”, co w konsekwencji wpłynęło na wzrost aktywów obrotowych Spółki. Stan towarów na koniec trzeciego kwartału 2022 roku wyniósł 71,3 mln zł, co oznacza wzrost o 127% w porównaniu do trzeciego kwartału 2021 roku. Wysoki stan towarów był wypadkową dwóch czynników. Część towarów stanowiły zamówienia Klientów, które zostały odebrane w październiku 2022 roku, czyli po zakończeniu
kwartału. Drugą część stanowiły towary zgromadzone na poczet sprzedaży w kolejnym kwartale.
Zaspokojenie ogromnego popytu, jaki wciąż panuje na rynku złota, wymaga bowiem zgromadzenia towaru w celu płynnej realizacji sprzedaży.
„Trzeci kwartał to okres wakacyjny i w tym czasie historycznie każdego roku notujemy mniejszą sprzedaż.
Tym razem jednak znacząco przekroczyliśmy poziom przychodów z ubiegłego roku. Na pewno to efekt
zwiększającej się popularności na złoto inwestycyjne w Polsce. Jednak przede wszystkim wpłynęła na to
wysoka inflacja i trwająca nadal wojna na Ukrainie. W takich momentach tym bardziej złoto jest traktowane
jako bezpieczna przystań dla naszych środków pieniężnych, szczególnie w momencie kiedy trudno znaleźć
inne długoterminowe cele inwestycyjne. Na lokatach bankowych można tylko stracić, a coraz trudniej też o
kupno mieszkania czy działki budowlanej. Inny jest też próg wejścia. W złoto, aktywo bardzo łatwozbywalne
na całym świecie, można już zainwestować kilka tysięcy złotych. Popyt na złoto jest na bardzo wysokim
poziomie i bywają dni kiedy w naszych oddziałach obserwujemy kolejki. Inflacja ma być jeszcze wyższa,
państwa drukują ogromne ilości pieniędzy, które mają pomóc gospodarkom zmierzyć się z wysokimi cenami
gazu czy ropy. W takich okolicznościach sprzedaż złota inwestycyjnego będzie rosła. Jestem przekonany, że w skali całego kraju pobijemy ubiegłoroczny rekord sprzedaży tego kruszcu, który wyniósł jak szacujemy 14 ton.- komentuje
Jarosław Żołędowski, Prezes Mennicy Skarbowej.
Tylko w 3 kwartale 2022 roku Spółka sprzedała 1,1 tony złota w porównaniu do 920 kg z 3 kwartału ubiegłego roku. Pomimo wzrostu przychodów o 25%, zysk na sprzedaży w trzecim kwartale 2022 roku był niższy niż w analogicznym kwartale 2021 roku i wyniósł 5,2 mln zł w stosunku do 8,2 mln zł w trzecim kwartale 2021 roku.
„Zmniejszenie zysku ze sprzedaży wynikało głównie ze spadku marży brutto na sprzedaży w związku z tymczasowym spadkiem cen fizycznego złota na rynku polskim oraz decyzji Zarządu Spółki o upłynnieniu wolniej rotujących zapasów w trakcie trzeciego kwartału 2022 roku. W kolejnych kwartałach zamierzamy koncentrować się na sprzedaży produktów o wyższych poziomach marży.” -komentuje Adam Stroniawski, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży.
Narastająco zysk na sprzedaży za pierwsze trzy kwartały 2022 wyniósł 30,6 mln zł co stanowi wzrost o 50,2% w stosunku do 20,1 mln zł zysku na sprzedaży po trzech kwartałach 2021 roku.
W trzecim kwartale 2022 roku zysk brutto wyniósł 4,8 mln zł, wobec 7,9 mln zł w trzecim kwartale 2021 roku. Z kolei zysk netto wyniósł 3,9 mln zł w porównaniu do 6,0 mln zł w trzecim kwartale 2021 roku.
Jednakże zysk netto za trzy pierwsze kwartały 2022 narastająco wyniósł 24,4 mln zł co stanowi wzrost o 60,5% w stosunku do 15,2 mln zł zysku netto po trzech kwartałach 2021 roku.
Stan krótkoterminowych aktywów finansowych, w tym środków pieniężnych, zwiększył się z 19,1 mln zł na koniec trzeciego kwartału 2021 roku do 28,0 mln zł na koniec trzeciego kwartału 2022 roku. Nadwyżka aktywów obrotowych nad zobowiązaniami bieżącymi korzystnie wpływa na bezpieczeństwo finansowe Emitenta, co w połączeniu z powtarzalnością wyników świadczy o stabilnej sytuacji finansowej Spółki i zapewnia możliwość strategicznego planowania rozwoju działalności w następnych okresach rozliczeniowych.
Sieć sprzedaży Mennicy Skarbowej liczy już 16 punktów na terenie całej Polski. Poszerzanie stacjonarnej sieci sprzedaży to jeden ze strategicznych celów Mennicy, która w ten sposób planuje jeszcze bardziej umocnić pozycję na rynku sprzedaży złota.

Michał Michalski

DYREKTOR DZIAŁU KOMUNIKACJI KORPORACYJNEJ

Mennica Skarbowa