Mianowanie na stanowisko zastępcy dowódcy zmiany

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

WAŁCZ. Dnia 20 sierpnia 2021 r. Komendant Powiatowy PSP w Wałczu bryg. Dariusz Lubianiec w trakcie zmiany służby w jednostce ratowniczo gaśniczej wręczył decyzję o mianowaniu na stanowisko zastępcy dowódcy zmiany mł.kpt. inż. Arkadiuszowi Śliwińskiemu.

Mł. kpt. inż. Arkadiusz Śliwiński Służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 2011 r. jako słuchacz-kadet w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. Po ukończeniu, z dniem 14.06.2013 r. został skierowany do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej PSP w Wałczu, gdzie zajmował kolejno następujące stanowiska: starszy ratownik od dnia 16.07.2013 r., dowódca zastępu od dnia 01.09.2016 r, dowódca sekcji od dnia 01.09.2019 r., po zastępcy dowódcy zmiany od dnia 01.03.2021 r.

Z uwagi na zaangażowanie w realizację zadań służbowych na stanowisku dowódcy sekcji  i właściwą postawę w służbie z dniem 1.09.2021 r ww. oficer otrzymał mianowanie na stanowisko zastępcy dowódcy zmiany

Tekst: bryg.Dariusz Lubianiec
Zdjęcia: KPPSP Wałcz