Zanim dzieci wyruszą do szkół

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

WAŁCZ. Każdego roku przed zakończeniem wakacji policjanci z drogówki sprawdzają prawidłowość oznakowania w rejonie szkół oraz sprawność urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa. Działania mają wyeliminować ewentualne uchybienia jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkołach.

 Lustracje dróg w obrębie placówek oświatowych prowadzone są każdego roku jeszcze przed rozpoczęciem nauki, by dać ewentualny czas zarządcy drogi na usunięcie lub uzupełnienie ewentualnych uchybień. Policjanci wałeckiej drogówki, sprawdzają oznakowania dróg oraz stan techniczny urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa znajdujących się w rejonie placówek oświatowych, barierki ochronne, czy też sygnalizację świetlną lub czy znaki drogowe nie są zasłonięte gałęziami drzew.

Rozpoczęcie roku szkolnego wiąże się ze wzmożonym ruchem zarówno pieszym jak i kołowym w rejonie placówek edukacyjnych. Każde nawet najmniejsze uchybienie może mieć ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. Dlatego lustracje dróg są tak ważnym zadaniem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, funkcjonariusze przekazują informację do zarządcy drogi o jak najszybszą reakcję.

Dobre, widoczne oznakowanie to poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu  i  informacja dla kierowcy o pieszych zbliżających się do przejścia dla pieszych. Zwłaszcza, że niedawno nastąpiła zmiana w przepisach z dniem 1 czerwca. Z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego policjanci będą kontrolować pojazdy przewożące dzieci i młodzież do placówek oświatowych, jak również te pojazdy prowadzone przez rodziców czy opiekunów.      

KPP Wałcz