Mieszkańcy Mirosławca rozdysponowali budżet obywatelski

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

 MIROSŁAWIEC. Do wydania było 90 tysięcy złotych.  Tym razem mieszkańcy  Gminy i Miasta Mirosławiec do budżetu obywatelskiego na rok 2019 zgłosili cztery propozycje. Jedna z nich odpadła.

Termin zgłaszania projektów upłynął 20 września. Do tego czasu zgłoszono  cztery projekty.  Zespół ds. budżetu obywatelskiego pozytywnie zaopiniował następujące z nich:

1. ?Wykonanie parkingu w okolicach bloków 14 i 18 z miejscem dla osoby niepełnosprawnej w Mirosławcu Górnym? –    40.000 zł,

2. ?Kolorowa biblioteka młodego człowieka ? utworzenie Strefy Malucha-kącika czytelniczego dla najmłodszych uczniów, doposażenie pomieszczenia biblioteki szkolnej w nowe stanowiska komputerowe, zakup nowych kolorowych regałów na książki i akcesoriów bibliotecznych ( kolorowe przegródki, napisy informacyjne, itp.). –  30.000 zł,

3. ?Doposażenie jednostki OSP KSRG Piecnik w sprzęt ratowniczy do ratownictwa technicznego, przedmedycznego i wodnego? – 20.000 zł.

Czwarty projekt,  ?Słoneczna Górka ? plac zabaw kolonia Piecnik? zgłoszony przez mieszkańców Piecnika ( 30 tys. zł)  został zaopiniowany negatywnie.

?Projekt zaopiniowany negatywnie z powodu niespełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Lokalizacja zadania ? działka drogowa stanowiąca drogę publiczną, nie może z przyczyn formalnych stanowić miejsca rekreacji ( art. 40 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1422 ze zm.).  ? czytamy w uzasadnieniu decyzji zespołu ds. budżetu obywatelskiego.

Wobec uzyskania pozytywnej weryfikacji przez 3 projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 r. z odrębnych grup finansowych, tj. 1 projekt za 40.000 zł, 1 projekt za 30.000 zł oraz 1 projekt za 20.000 zł nie zachodzi potrzeba poddania pod głosowanie zgłoszonych projektów.

Wszystkie trzy projekty wymienione w tabeli zostaną ujęte w budżecie Gminy Mirosławiec na rok 2019 do realizacji.

 (WM)
 mirosławiec.pl