Migacze w akcji!

Felietony Najnowsze Piła Regiony Zdrowie

Stowarzyszenie Osób Słabo i Niesłyszących „Migacze” w Pile organizuje zbiórkę gier planszowych dla niesłyszących i słabosłyszących, a dla dzieci i młodzieży z tymi problemami także artykułów papierniczych, szkolnych i malarskich. Senator Adam Szejnfeld, który popiera i promuje działalność „Migaczy”, przekazał na potrzeby zbiórki artykuły, zachęcając równocześnie także i innych do pomocy wolontariuszom „Migaczy”.

– Każdy może się dorzucić – mówi senator Ziemi Pilskiej – Chętni udzielenia pomocy i wsparcia Stowarzyszeniu w organizowanej akcji potrzebne artykuły mogą dostarczać bezpośrednio do siedziby „Migaczy” w Pile, ul. Kwiatowa 2, do dnia 31 stycznia br. Podaję nr telefonu do kontaktu w celu umówienia się: 883 231 091 – mówi promując akcję senator Szejnfeld.

Stowarzyszenie Osób Słabo i Niesłyszących „Migacze” w Pile już od sześciu lat pomaga osobom potrzebującym. Zapewnia pomoc bezpośrednią i prowadzi zbiórki potrzebnych artykułów, opiekę medyczną oraz edukację, ale organizuje też czas wolny i integruje środowisko poprzez takie zajęcia, jak np. spływy kajakowe, kręgle czy pikniki.

Od dzieciństwa staram się pomagać innym. Widzę w tym swoją pasję oraz życiową misję w działaniu na rzecz osób słabo i niesłyszących. Nie pozostanę obojętny na ich prośby o pomoc – mówił senatorowi Szejnfeldowi Damian Wycisło.

Damian Wycisło, to założyciel Stowarzyszenia „Migacze”. Poprzez działalność swoją i członków stowarzyszenia stara się zachęcić osoby z niepełnosprawnością do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowym. W tym celu organizuje i współorganizuje także szkolenia z języka migowego.

– Nowy rok to nowe wyzwania. Ja też takie mam. Wraz z moimi wolontariuszami marzymy, aby stworzyć w Pile świetlicę, w której członkowie mogliby się spotykać, a młodzież miałaby miejsce przeznaczone do odrabiania lekcji czy zabawy. Chciałbym wprowadzić również możliwość korzystania z porad psychologicznych, zawodowych i zdrowotnych – snuje swoje plany założyciel i prezes Stowarzyszenia „Migacze”.

Senator Adam Szejnfeld w swoich wystąpieniach parlamentarnych wielokrotnie podkreślał potrzebę zmian całego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, gdzie istotne byłyby rozwiązania systemowe, w tym reforma orzecznictwa. Jest to ważne także i z tego powodu, że rynek pracy osób z niepełnosprawnościami jest wciąż mocno segregacyjny i niesprawiedliwy pod wieloma względami, w tym także w zakresie wynagrodzeń – uważa senator.

Warto wspomnieć, że Stowarzyszenie Osób Słabo i Niesłyszących „Migacze” przyłączyło się do wakacyjnej akcji, którą promował senator Adam Szejnfeld, a mianowicie zbierania podpisów pod projektem ustawy o zmianie wysokości renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych.

 

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile