Pierwsza pomoc przedmedyczna w Internacie przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile

Edukacja Najnowsze Piła Regiony Zdrowie

W Internacie przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile odbyły się zajęcia mające za zadanie zwiększanie bezpieczeństwa oraz minimalizowanie zagrożeń wśród młodzieży.

Pierwsza część zajęć pn. „Pierwsza pomoc przedmedyczna” odbyła się 23 listopada. Miała na celu usystematyzowanie wiedzy dotyczącej udzielania pierwszej pomocy. Ćwiczenia praktyczne odbywały się pod czujnym okiem Bartłomieja Zwolińskiego- studenta III roku na kierunku Ratownictwo Medyczne Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile. Wychowankowie zostali zapoznani z procedurami korzystania z urządzenia medycznego do defibrylacji – AED. Po ukończonych zajęciach zapytaliśmy młodzież jak ocenia celowość przeprowadzonych zajęć:

Zajęcia z pierwszej pomocy są bardzo przydatne i potrzebne. Mogą przygotować nas do działania, które może uratować komuś życie. Dzięki takim zajęciom uczymy się jak odpowiednio reagować i udzielić pomocy w trudnych sytuacjach- powiedziała Kinga

Taki charakter zajęć jest bardzo pomocny, ponieważ czym większa jest nasza wiedza z zakresu pierwszej pomocy, tym większa pewność na miejscu zdarzenia. Pozwoli nam to, na zachowanie spokoju podczas ewentualnej sytuacji zagrożenia życia- powiedziała Natalia

Uważam, że wszelkie rozmowy oraz zajęcia z udzielania pierwszej pomocy są bardzo istotne. Nigdy nie wiadomo czy i kiedy zdarzy się sytuacja, w której ktoś lub my sami możemy potrzebować pomocy- powiedział Paweł

Druga część zajęć odbyła się w dniach 5 i 7 grudnia. Prowadził je wykładowca Szkoły Policji w Pile asp. Arkadiusz Wieczorek z Zakładu Prawa i Kryminalistyki. Temat przewodni brzmiał: „Jak zachować się w chwili zagrożenia…”, który obejmował zapoznanie z zasadami postępowania i sposobami ratowania w sytuacjach zagrożenia, a poprzez to ułatwią skuteczne działanie w sytuacjach trudnych.

Warto dodać, że Kierownik internatu kładzie duży nacisk na zajęcia profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa wśród młodzieży, dlatego kontynuowane będą spotkania dotyczące bezpieczeństwa na drodze, zmiany w Kodeksie Wykroczeń, nowych przepisów ruchu drogowego.

M.Kociński