Milion zachorowań na grypę w całej Polsce! Ponad 150 tys. przypadków w województwie wielkopolskim

Interwencje kraj Na sygnale Regiony Wydarzenia Zdrowie
Prezentowane dane są jednoznaczne — przez 2,5 miesiąca ponad milion pacjentów zachorowało na grypę lub choroby grypopodobne, w tym ponad 150 tys. w województwie wielkopolskim. Szczyt zakażeń ma dopiero nastąpić, a jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, w tym samym czasie może dojść do kolejnej fali zachorowań na COVID-19. To już ostatni moment, żeby zaszczepić się przed nadchodzącym sezonem.
Zbliżająca się fala zachorowań będzie szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży, dzieci, osób przewlekle chorych czy w wieku 65+. Meldunki epidemiologiczne NIZP PZH-PIB podają, że od początku sezonu grypowego w województwie wielkopolskim już 152 504 osób zachorowało lub mogło zachorować na grypę. Jednocześnie dane Centrum e-Zdrowia podają, że od początku września do końca trzeciego tygodnia października zaraportowano zaledwie 391 tys. szczepień, w tym tylko 59 839 szczepień przeciw grypie zrealizowano w aptekach. Dane te mogą oznaczać, że Polska nie osiągnie nawet 7% poziomu wyszczepialności populacji, pomimo wprowadzenia bezpłatnej usługi szczepień przez Ministerstwo Zdrowia. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy wystosował apel o mobilizację pacjentów do zaszczepienia się przeciw grypie.
„Zobowiązaniem każdego z nas — dziennikarzy zdrowotnych, urzędników państwowych, pracowników instytucji publicznych oraz organizacji społecznych — jest edukacja społeczeństwa na temat konsekwencji wynikających z zakażenia wirusem oraz przeciwdziałanie dezinformacji o niebezpieczeństwach związanych ze szczepieniem przeciw grypie. Musimy działać na rzecz dobra pacjentów oraz sprawnego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia” — apeluje prof. dr hab. n.med. Adam Antczak, przewodniczący Radu Naukowej OPZG.
Przedstawiciele resortu zdrowia w Polsce już kilka razy podkreślali, że na przełomie grudnia i stycznia może dojść do skumulowania się fali zachorowań na COVID-19 ze szczytem zakażeń
wirusem grypy. Proponowane są różne rozwiązania, które mają pozwolić na skrócenie ścieżki pacjenta, m.in. rezygnacja z obowiązkowej recepty od lekarza czy wprowadzenie zasady, na mocy której kwalifikacja i zaszczepienie będą podstaw
ą do refundacji wydanej w tym celu szczepionki. Podjętych działań systemowych, które pozwoliłyby na zabezpieczenie pacjentów przed zakażeniami i poważnym przebiegiem choroby jednak wciąż brak.
Biuro Prasowe Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy